Wateroverlast? Meld het!

We zijn in Maastricht continu aan de slag om wateroverlast te beperken. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Afbeelding wateroverlast

We zijn in Maastricht continu aan de slag om wateroverlast te beperken. De rioleringen in heel Nederland, zijn niet berekend op de enorme hoeveelheid regen van de afgelopen dagen (meer dan 40mm). Daarom is er plaatselijk water op straat blijven staan. Dit heeft geleid tot (verkeers)hinder. Mogelijk zijn er ook kelders ondergelopen. Ook wij vinden dit heel vervelend, maar het is onmogelijk om een rioolstelsel te ontwerpen voor dit soort extreme buien. Wel doen we er alles aan om ons rioolstelsel zoveel mogelijk te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen door foto's en filmpjes te sturen waarop de aard en omvang van de hinder/overlast is te zien. De gemeente Maastricht kan dit vervolgens gebruiken in haar onderzoek. Ook kunt u het melden als er sprake is geweest van wateroverlast in uw kelder en of woning. Wilt u meewerken aan ons onderzoek? Stuur dan uw adres + foto/film naar post@maastricht.nl of via onze WhatsApp: +31 6 31 99 39 44.