Welke huurprijs vindt u reëel voor een sportveld?

Afbeelding microfoons op grasveld

Welke binnensportaccommodaties houden we open in Maastricht? En welke sluiten we? Is de door ons voorgestelde verhoging van de huurprijs reëel? Tijdens twee Sportcafés gaat wethouder André Willems nog deze maand en in december hierover graag met u het gesprek aan. 

Hoge kosten, lage inkomsten 

Maastricht heeft te veel sportaccommodaties die te weinig gebruikt worden. Daarnaast hanteren we lage tarieven. De kosten zijn dus hoog en de inkomsten laag. Daarom heeft de raad met het vaststellen van de sportnota 2020 Mee®bewegen opdracht gegeven om de inkomsten te verhogen via een verhoging van de tarieven. En de uitgaven te verminderen door binnensportaccommodaties af te stoten/te sluiten. Het aantal buitensportaccommodaties wordt op dit moment al verminderd. 

Twee cafés

In totaal organiseren we over deze veranderingen twee cafés: het eerste vindt plaats op 30 oktober om 19.30 uur in de business lounge van MVV. We gaan dan dieper in op de noodzaak van de tarievenverhoging en het sluiten van een aantal binnensportaccommodaties. En laten u de ontwikkelingen zien die de binnensportaccommodaties te wachten staan waardoor een aantal accommodaties kan sluiten.

Het tweede café vindt plaats in december. Over de exacte datum en locatie informeren we u via De Ster en onze website.   In het tweede Sportcafé bespreken we concreet de tarieven en de te sluiten binnensportaccommodaties.

Uw input en aanmelden

Aan de hand van uw input, wordt een raadsvoorstel voorbereid. Dat voorstel wordt in februari aan de gemeenteraad voorgelegd. Als u interesse heeft om het Sportcafé op 30 oktober bij te wonen, kunt u zich aanmelden via sportbeleid@maastricht.nl.