Welstandsnota Maatwerk in kwaliteit treedt in werking

Op donderdag 15 februari treedt de Welstandsnota 2018 Maatwerk in kwaliteit definitief in werking; een nieuwe welstandsnota die past bij de maatschappelijke behoefte aan meer maatwerk. Om tot een breed gedragen nota te komen is de gemeente tijdens diverse bijeenkomsten in gesprek gegaan met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars, architecten en andere belanghebbenden.

 

Maatwerk in kwaliteit

Eind 2016 besloot de gemeenteraad tot het actualiseren van de Welstandsnota Transparant (2004). Dit heeft uiteindelijk geleid tot de geactualiseerde Welstandsnota Maatwerk in kwaliteit die op 30 januari 2018, na de inzageperiode in het najaar van 2017, is vastgesteld. De grootste wijzigingen in de nieuwe nota zijn: 

  • meer mogelijkheden voor maatwerk;
  • de leesbaarheid en bruikbaarheid van de nota;
  • aanpassing aan gewijzigde wet- en regelgeving;
  • ruimere reclameregels, en
  • meer ruimte voor duurzaamheidsoplossingen.

Dialoog

Een intensieve dialoog met de diverse betrokken partijen over welstand, de aantrekkelijkheid van de stad, publiek en individueel belang ging vooraf aan het opstellen van de Welstandsnota 2018 Maatwerk in kwaliteit. Dit leidde tot bovenstaande wijzigingen. Ook werd duidelijk dat het belang van de uitstraling van de stad en de zorg voor onze monumenten breed gedeeld werd.

Wethouder Gerats, portefeuillehouder vergunningen: ”Ik ben verheugd dat we, samen met de stad, zijn gekomen tot deze geactualiseerde welstandsnota. Niet alleen vanwege de wijzigingen, zoals ruimte voor meer maatwerk en duurzaamheidoplossingen. Maar ook vanwege het gebleken draagvlak voor het welstandsbeleid, op basis van gedeelde trots op onze prachtige stad”.

Publieksversie

Om de Welstandsnota 2018 Maatwerk in kwaliteit voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken verschijnt dit jaar nog een publieksversie van deze nota. Hierin worden de regels in de stad op een eenvoudige, laagdrempelige en visuele manier beschreven en uitgelegd.

Voor meer informatie: www.gemeentemaastricht.nl/welstand