Werken aan de walmuur

Dinsdag 9 juli zijn er proefboringen geweest in de walmuur bij de Vief Köp. Die helpen ons te bepalen hoe we de muur het beste kunnen opbouwen. Eind deze week worden de bouwketen en het bouwmateriaal weggehaald, omdat de bouwvak begint.

Proefboringen walmuur

Update 11 juli

Dinsdag zijn er proefboringen geweest in de walmuur bij de Vief Köp. We willen onderzoeken of er spaarbogen aanwezig zijn in dit stuk van de muur. Een spaarboog is een boog die werd gebruikt om materiaal en/of arbeid uit te sparen. Om een fundering of muur te bouwen is veel metselwerk nodig. Met een boog kon een deel van het materiaal bespaard worden. Als we dit weten, weten we ook hoe we de muur het beste kunnen opbouwen.

Eind deze week worden de bouwketen en het bouwmateriaal weggehaald, omdat de bouwvak begint. De bouwhekken worden verder richting de zeecontainers geplaatst, zodat ook de parkeerplaats aan de Sint Pieterskade bij de Poort Waerachtig weer deels beschikbaar komt. Samen met onder andere een restauratiearchitect, constructeurs en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gaan we de komende maanden bepalen hoe de muur verder wordt opgebouwd.

Update 1 mei

Deze week is de definitieve stalen stutconstructie tegen het kwetsbare gedeelte van de muur gemonteerd. We monitoren deze constructie dagelijks op eventuele beweging. Ook zijn we bezig met het sorteren van bruikbare blokken op basis van hun afmetingen. De stenen krijgen een uniek nummer. Zo kunnen ze straks weer in de juiste laag en positie teruggezet worden. Na het nummeren worden de stenen op een pallet geplaatst en geseald met folie. Op deze manier kunnen ze veilig worden vervoerd naar hun tijdelijke opslagplaats.

Update 18 april

Vandaag wordt vergunning aangevraagd voor het kappen van 3 bomen op de walmuur. Dit in verband met de veiligheid bij de herstelwerkzaamheden. We zullen op een andere plek bomen terugplanten.

Update 16 april

Vervolgwerkzaamheden stabilisatie en veiligheid walmuur

De afgelopen dagen is volgens plan verder gewerkt aan de stabilisatie en veiligheid van de walmuur. De vijver is gedempt en stutconstructies zijn opgebouwd. De komende 2 weken gaan we aan de slag met de laatste maatregelen voor de stabilisatie en veiligheid, zoals het afgraven van grond en het plaatsen van verdere stut- en staalconstructies. Als dat klaar is, kunnen de experts de walmuur onderzoeken om het herstelplan op te stellen. Als dat nodig is, kunnen dan ook nog instabiele gedeeltes van de muur worden gedemonteerd.

 

Update 9 april, 09.00 uur 

Momenteel worden volgens plan verdere werkzaamheden in het water uitgevoerd. Ook is er begonnen aan het uit voorzorg gecontroleerd demonteren van een deel het instabiele gedeelte van de muur naast het gat.

 

Update 5 april, 16.30

Zoals aangekondigd is vandaag het instabiele gedeelte van de muur aan de zijde Poort Waerachtig gestut met bigbags. De boom die een risico vormde bij een eventuele instorting van het instabiele gedeelte van de muur is gekapt. Daardoor zijn er op dit moment geen risico’s voor de straat de Vijfkoppen. Deze afzetting is dus opgeheven. De overige reeds afgezette gebieden blijven gesloten.

Update 5 april, 9.00 uur

Afsluiting

Sinds gisteravond hebben wij de straat Vijfkoppen afgesloten vanaf de Begijnenstraat tot de woning aan Vijfkoppen 2. Dit omdat in ieder geval 1 boom op de walmuur dreigt te kunnen vallen in de richting van de straat Vijfkoppen als het instabiele gedeelte aan de kant van Poort Waerachtig verder zou instorten. Hiervoor treffen we extra veiligheidsmaatregelen. Ook beginnen we vandaag met het versneld stutten van het instabiele gedeelte aan de zijde Poort Waerachtig.

Stabilisering en veiligstelling

De veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Op het terrein bovenop de walmuur zijn extra veiligheidshekken geplaatst, zodat niemand bij de plek kan komen. Ook de parkeerplaats aan de St. Pieterskade naast de Poort Waerachtig blijft afgezet. Deze plek wordt gebruikt als bouwplaats om de bouwwerkzaamheden voor te bereiden voor de uitvoering van het stabiliseringsplan.

Bepalen draagkracht vijver

Afgelopen week is het stutplan voor de muur verder uitgewerkt. Een van de eerste acties die hieruit volgt, is het droogleggen van het gedeelte van de vijver direct voor de muur. Dit gebeurt morgen en is nodig om de stutconstructie in de vijver te plaatsen. De vijver wordt niet leeggepompt, maar tot boven het waterniveau plaatselijk aangevuld met grind. Ter afscheiding van het deel met water worden er big bags met folie geplaatst om het grind op zijn plek te houden.

Om te bepalen hoe groot de stalen stutconstructie in de vijver moet worden, vinden er volgende week draagkrachtmetingen plaats in de vijver. Op basis daarvan wordt bepaald hoe de stutconstructie uitgevoerd moet worden. De constructie zal in de weken daarna geplaatst worden. Om ervoor te zorgen dat de constructie stabiel staat, worden er in de vijver zeecontainers op het grindpakket geplaatst waartegen de constructie rust om zo de krachten van de constructie op te vangen.

Herstel walmuur

Er is nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, constructeurs, geotechnische adviseurs, de directievoerder en de aannemer. Om een gedegen plan te maken om de walmuur op een veilige manier op te bouwen en ook achter de walmuur de nodige constructieve aanpassingen te doen, zodat de muur goed verankerd is, houden we er rekening mee dat deze stutconstructie een lange periode blijft staan. We gaan er nu van uit dat dit een aantal maanden is. In die periode wordt samen met alle belanghebbende partijen een restauratie- en reconstructieplan gemaakt. Wij hebben de komende tijd nodig om te onderzoeken hoe het vergunningentraject eruit zal zien, de kosten van het herstel in beeld te brengen en om de financiën hiervoor te regelen.

Zie ook Veiligheid voor alles bij werkzaamheden walmuur