Werkzaamheden Ambyerstraat-Noord

Van 13 december 18.00 uur tot 15 december 06.00 uur vinden er werkzaamheden plaats aan het kruispunt Ambyerstraat-Noord – Beukenhoven (de busroute). De bussen van Veolia worden omgeleid. 

Bereikbaarheid

Vanaf maandag 15 december 06.00 uur wordt de Ambyerstraat-Noord  weer tijdelijk opengesteld voor het doorgaand verkeer tot na de feestdagen.

Winkels blijven bereikbaar

Vanaf dinsdag 16 december 2014 zijn de winkels normaal bereikbaar tot na de feestdagen. 

Planning 2015

De werkzaamheden aan de Ambyerstraat-Noord tussen het Severenplein en de Severenstraat worden uitgevoerd vanaf januari 2015. Als de weersomstandigheden dit toelaten wordt vanaf maandag 5 januari de riolering vervangen in de Ambyerstraat-Noord, tussen de huisnummers 3 en 21. Hierdoor worden de wegomleidingen over de Westrand weer ingesteld. 

Informatie

Bel voor meer informatie toezichthouder Hans Linders, (043) 350 52 24.