Werkzaamheden Prins Bisschopsingel – Tongerseplein

In het kader van de aanleg van de OV-as West wordt tussen 5 oktober en 19 oktober begonnen met werkzaamheden aan de Prins Bisschopsingel.

Planning

In de periode tussen 5 oktober en 19 oktober beginnen de werkzaamheden tussen de Prins Bisschopsingel en het Tongerseplein. In deze fase maken wij een aanpassing aan de rotonde Tongerseplein en wordt het kruispunt St.Hubertuslaan / Pr. Bisschopsingel opnieuw ingericht.

De werkzaamheden vinden ’s-avonds en ‘s-nachts plaats tussen 19:00 en 6:00 uur. Op de beide donderdagen beginnen de werkzaamheden om 21:00 uur. De Prins Bisschopsingel is inclusief de ventwegen tijdens de genoemde tijdstippen in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer tussen de rotonde Tongerseplein en de Kennedybrug. Op de Prins Bisschopsingel worden ter hoogte van de Tapijnkazerne en het Politiebureau aan beide zijden van de singel nieuwe bushaltes aangelegd. Nabij het Tongerseplein komt een bushalte tussen de bypass komend vanaf de Tongerseweg en de afslag richting de Prins Bisschopsingel. Het verkeer wordt via verschillende routes omgeleid, verkeersregelaars zorgen voor aanvullende aanwijzingen voor het plaatselijke verkeer.

OV-as West

De genoemde werkzaamheden zijn nodig omdat in de nieuwe OV-concessie een aantal routes verandert, vervalt of nieuwe routes erbij komen. Eén van die nieuwe routes is een streeklijn tussen Meerssen en Gulpen. Deze streeklijn gaat het centrum en Randwyck verbinden via een route over de Kennedybrug.