Wethouder André Willems overleden

Foto André Willems

In zijn woonplaats Maastricht is op 1 mei wethouder André Willems overleden. André Willems was van 2010 tot 2018 wethouder van de gemeente Maastricht namens de Seniorenpartij. In 2016 legde hij zijn functie tijdelijk neer vanwege een medische ingreep met daaraan gekoppeld een langdurig behandeltraject. In de zomer van 2017 keerde hij terug op zijn post, maar dat bleek helaas niet voor lange duur. Eind 2017 kreeg hij opnieuw te maken met een tumor. Na een kort ziekbed overleed hij op 59-jarige leeftijd.

Het stadsbestuur, de gemeenteraad en alle medewerkers van de gemeente Maastricht zijn bedroefd vanwege het overlijden van wethouder Willems. Zij wensen zijn echtgenote, hun beider families, vrienden en kennissen alle sterkte toe. De gemeente Maastricht zal een condoleanceregister openen voor de overleden wethouder. Het register is vanaf morgen (donderdag) te tekenen op de kamer van wethouder Willems in het stadhuis. Het stadhuis is daarvoor geopend op werkdagen en op zaterdag 5 mei van 9.00 uur tot 17.00 uur.  

In de bijlage vindt u de necrologie van wethouder André Willems