Wethouder Willems tijdelijk met ziekteverlof

Wethouder André Willems (onder meer sociale zaken, sport, stadsbeheer en ouderenbeleid) heeft tijdelijk zijn werkzaamheden neergelegd in verband met een medische ingreep. Na het zomerreces zal hij bekend maken wanneer en hoe hij zijn werkzaamheden weer hervat. 
 
De overige collegeleden verdelen ter waarneming van wethouder Willems tot 1 september de portefeuilleonderdelen en dossiers als volgt: wethouder Gerdo van Grootheest beheert tijdelijk de portefeuilles sport en recreatie en stadsbeheer (inclusief afvalbeleid): wethouder Jacques Gerats de sociale portefeuilles participatiewet, armoedebeleid en ouderenbeleid: wethouder John Aarts neemt arbeidsmarktbeleid voor zijn rekening.
 
André Willems is tevens eerste loco-burgemeester. Die functie zal tijdelijk worden waargenomen door wethouder Mieke Damsma.