Wij Maastricht

De Seniorenpartij Maastricht, D66, de SP, GroenLinks en de VVD hebben een nieuw coalitieakkoord gesloten: Wij Maastricht!.

Afbeelding wethouder Aarts

De decentralisaties op het gebied van werk, jeugd en zorg hebben daarin uiteraard en terecht een prominente plaats gekregen. Ook jeugdcultuur en het binden van studenten aan de stad komen nog prominenter op de agenda.

Daarnaast is het besef overeind gebleven dat werk voor de Maastrichtenaren de beste basis is voor sociale welvaart. Veel economische verworvenheden van het vorige college worden dan ook gecontinueerd. De Health Campus, de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, de Limburg Economic Development (LED)-agenda, innovatie en kennisvalorisatie blijven belangrijke spelers en thema's. De ontwikkeling van onder meer het A2-gebied, van Belvédère en van het Maaskruisend verkeer worden voortvarend aangepakt. Er blijft onverminderde aandacht voor onze ‘goudklompen’: de binnenstad, het toerisme en de industrie. De ondersteuning van ondernemerschap en talent wordt voortgezet.

Ook deze bestuursperiode blijven de tarieven voor het op straat parkeren gelijk. Er komt een onderzoek naar de gevolgen van het parkeerbeleid op het gedrag van bezoekers en bewoners. Er komt extra geld voor de aanpak van achterstallig onderhoud aan wegen. Er wordt niet bezuinigd op veiligheid, armoedebeleid en economie. En er komen (buiten de inflatiecorrectie) geen lastenverhogingen voor inwoners en bedrijven.

De enige belasting die wordt verhoogd, is de toeristenbelasting. Dit ook op verzoek van het bedrijfsleven. De verhoging bedraagt 600.000 euro. Daarvan komt 300.000 euro ten goede aan de algemene middelen en 300.000 euro wordt in overleg met het bedrijfsleven besteed aan economische projecten.

Kortom: in deze moeilijke economische tijden gaan we niet bezuinigen op economie, maar houden we de bestaande investeringen in stand. Waar het kan, wordt zelfs extra geïnvesteerd.

Uiteraard staan er nog vele andere zaken in het coalitieakkoord.

Ten slotte kan ik u melden dat ondergetekende de portefeuilles financiën en economie heeft behouden en mobiliteit daaraan toegevoegd is.

Gaandeweg deze nieuwe periode komen wij samen ongetwijfeld nieuwe problemen, maar ook kansen tegen. Samen zullen wij die moeten oplossen en benutten. Ik sta te popelen om te beginnen. U ook?

John Aarts
wethouder