Zorggroep Sint Pieter: voor al uw (sociale en zorg-) vragen

Zorgkroeg Sint Pieter brengt mensen in contact en biedt een plek om ideeën en informatie uit te wisselen. Via dit artikel nodigen de initiatiefnemers van de Zorgkroeg Sint Pieter inwoners van Sint Pieter, Jekerdal en Villapark van harte uit voor de Zorgkroeg in eetcafé De Sjans (Mergelweg 1) op 25 november en 30 december om 16.00 uur. Ook in 2016 vindt iedere laatste woensdag van de maand in Sint Pieter de Zorgkroeg plaats. Noteer de data dus alvast in uw agenda.

Zorgkroeg?!

Via de Zorgkroeg krijgt u antwoorden op vragen. U kunt in contact komen met buurtgenoten en ideeën uitwisselen. Verbinden staat daarbij centraal. Zorgkroeg Sint Pieter is de eerste zorgkroeg in Maastricht. Het idee van zorgkroegen is geboren tijdens de Burgertop vorig jaar. Tijdens die top spraken inwoners van Maastricht met elkaar over gezondheid en zorg in onze stad.

Over de Burgertop

Een burgertop is een manier om onze democratie te vernieuwen. Het is een manier om meer mensen vaker te laten praten over de inrichting van de maatschappij. De top op 1 november 2014 ging over gezondheid en zorg. Iedere wijk in Maastricht krijgt eigen wijkambassadeurs. Zij staan voor u klaar om al uw (sociale en zorg-) vragen te beantwoorden tijdens een maandelijks inloopspreekuur; tijdens een Zorgkroeg. Dat is een van de uitkomsten van de Burgertop over gezondheid en zorg op 1 november 2014 in Maastricht.