Zuid-Limburg gaat Crisishulp aan jeugdigen efficiënter organiseren

16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan de crisishulp aan jeugdigen efficiënter organiseren. In het verleden verbleven relatief veel jeugdigen lang in crisisopvang en was er te vaak sprake van meerdere overplaatsingen. Dit is voor het welbevinden van de jongeren niet goed en het leidt ook tot stijgende kosten. Voor de jeugdigen in een crisissituatie is het ‘t beste om deze situatie zo kort mogelijk te laten zijn en zo snel mogelijk te normaliseren.

Hiervoor is het noodzakelijk dat meerdere zorgaanbieders met verschillende expertise samenwerken om zo een meer integrale aanpak te realiseren. De gemeenten hebben deze opdracht via een aanbesteding gegund aan Xonar, die dit in een samenwerkingsverband met Koraal en Mondriaan (en een aantal onderaannemers) gaat organiseren. De zorgaanbieders werken als één team dat verantwoordelijk is voor het hele proces van melding tot en met crisisinterventie en crisiszorg. Ook wordt op deze manier de kennis gebundeld van o.a. jeugd- en opvoedingsvraagstukken, expertise jeugd met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische kennis.De komende maanden gaan deze zorgaanbieders de crisishulp opnieuw inrichten zodat het vanaf 1 juli 2019 van start kan gaan. Voor die tijd worden ook alle doorverwijzers waaronder artsen geïnformeerd over de nieuwe manier van werken.

De gemeenten hopen met deze aanpak kwetsbare jongeren in een crisissituatie sneller te helpen en verblijf in de crisisopvang zoveel mogelijk te beperken tot maximaal één week. Dit kan door bijvoorbeeld sneller intensieve ambulante hulp in het gezin in te zetten.

Tot ingang van de nieuwe werkwijze op 1 juli 2019, blijft de crisisdienst Jeugd van Bureau Jeugdzorg nog het meldpunt voor crisissituaties bij jeugdigen.