Persberichten

Gemeente en universiteit starten pilot Match

22 februari 2017

Studenten beter verbinden aan maatschappelijke activiteiten

Gemeente en universiteit starten pilot Match

22 februari 2017

Studenten beter verbinden aan maatschappelijke activiteiten

Prominente gasten bij de Sleuteloverdracht

21 februari 2017

Zaterdag 25 februari draagt burgemeester Penn-te Strake de symbolische macht over de stad voor drie dagen over aan Stadsprins Jerôme d’n Ierste. Tijdens deze ‘Sleuteloverdracht’, een oude en hooggewaardeerde traditie, zijn dit jaar wederom enkele...

Buurten experimenteren met afvalinzameling

20 februari 2017

Twee delen van de wijk Boschpoort en het Jekerkwartier-Noord gaan experimenten doen met het inzamelen van afval. Bewonerspanels hebben de afgelopen maanden verschillende opties besproken en voorbereid. Buurtbewoners hebben vervolgens via een poll...

Declaratieregelingen armoedebeleid Maastricht versoepeld

8 februari 2017

De gemeente Maastricht versoepelt twee declaratieregelingen binnen het armoedebeleid. Mensen die gebruik maken van een tegemoetkoming in sociale en culturele activiteiten (de zogeheten declaratieregeling I) of een tegemoetkoming in de kosten van...

Hogescholen, universiteiten en kennissteden gaan samen kennis maken

2 februari 2017

Maastricht ondersteunt landelijk initiatief City Deal ‘Kennis Maken’

Maastricht helpt ondernemers via ‘155-Help-een Bedrijf’

2 februari 2017

Ondernemers uit de gemeente Maastricht beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket : ‘155-Help-een-Bedrijf’. De gemeente Maastricht is daarvoor een samenwerking aangegaan met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)....