Retailpark Belvédère

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat met ingang van 26 juli tot en met 5 september 2019 de volgende stukken voor zes weken ter inzage liggen aan het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht:

  • het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad d.d. 18 juni 2019, inclusief de zienswijzennota en de lijst van wijzigingen;
  • het vastgestelde bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ inclusief de bij het plan behorende bijlagen; 
  • het vastgestelde bestemmingsplan Partiële herziening Noorderbrug e.o., wijziging programma perifere detailhandel’;
  • het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Sphinx, wijziging programma detailhandel’;
  • de beleidsregel ‘stedenbouwkundig kader Retailpark Belvédère 2019’;
  • de beleidsregel ‘Parkeren en Duurzaamheid Belvédère Maastricht 2019’.

Het besluit, de bestemmingsplannen en de beleidsregels zijn als volgt digitaal opvraagbaar:

De beleidsregels dienen in samenhang met het bestemmingsplan “Retailpark Belvédère” in acht te worden genomen.Tegen de beleidsregels kan geen beroep worden ingediend.

Alleen belanghebbenden kunnen beroep indienen tegen de bestemmingsplannen. Meer informatie over onder andere het indienen van beroep kunt u lezen in de bekendmaking in de Staatscourant of VIA Limburg