Retailpark Belvédère

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat tegelijkertijd met de volgende ontwerpbestemmingsplannen

voor de duur van zes weken ter visie worden gelegd:

  1. ontwerpbeleidsregel ‘Stedenbouwkundig Kader Retailpark Belvédère 10 januari 2019’ 
  2. ontwerpbeleidsregel ‘Parkeren en Duurzaamheid Maastricht 2019’

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van de open normen in het bestemmingsplan ‘Retailpark Belvédère’ en dienen in samenhang met de regels uit dit bestemmingsplan in acht te worden genomen. In de bekendmaking (VIALimburg editie Maastricht-Meerssen van 14 februari 2019) kunt u lezen hoe u kunt reageren op de tervisielegging van deze plannen. U vindt de bekendmaking ook in de Staatscourant.