Overlast panden melden

Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in uw buurt. Om overlast vanuit panden aan te pakken, heeft de gemeente Maastricht een zogenaamd Flexteam. Dat bestaat uit specialisten op het gebied van openbare orde, bouw- en woningtoezicht, bevolkingsadministratie, brandveiligheid en politie. Deze specialisten werken nauw samen met woningcorporaties, de sociale recherche, het Veiligheidshuis en de GGD Zuid-Limburg

Overlast melden

Om overlast vanuit panden te kunnen aanpakken, hebben we meldingen nodig. Het Flexteam van de gemeente Maastricht verzamelt en inventariseert informatie aan de hand van meldingen van burgers, bij politie, gemeente en woningbouwcorporaties. Hoe duidelijker en specifieker de meldingen, hoe gerichter en effectiever deze actie. U kunt overlast melden via de MijnGemeente app. 

Start onderzoek

Wanneer u melding maakt van overlast vanuit een pand, start het Flexteam een onderzoek. Als het nodig is bezoeken de specialisten van het Flexteam het pand en voeren gesprekken met de bewoner(s) en/of de huiseigenaren. Het Flexteam waarschuwt hen voor de gevolgen als de overlast blijft. Als het nodig is volgen maatregelen.

Hoe werkt het Flexteam?


Doordat verschillende specialisten een overlastpand bezoeken, kunnen er ook verschillende zaken aan het licht komen. Van belastingfraude en criminele activiteiten zoals drugshandel tot het niet volgen van het bestemmingsplan.

Vervolgens kunnen meerdere partijen actie ondernemen: de Belastingdienst neemt maatregelen bij fraude, de politie arresteert verdachten, de gemeente trekt een vergunning in of sluit een pand. Ook kan het Flexteam de hulp inroepen van zorgorganisaties als de GGD en Mondriaan.

Film Flexteam

Bekijk de film over het Flexteam via YouTube.