Parkeerdruk Wittevrouwenveld

In een deel van Wittevrouwenveld (Tuinwijk) is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. In oktober 2019 vond een informatieavond plaats in het Trefcentrum over parkeren. Na de informatieavond is een klankbordgroep gevormd.
Kaartje Wittevrouwenveld

Voorstel: invoeren combiparkeren

In overleg met de klankbordgroep is het voorstel uitgewerkt om combiparkeren in te voeren. Dat is parkeren met vergunning gecombineerd met betaald parkeren. Bewoners en ondernemers gebruiken een parkeervergunning om te parkeren. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven. Betaald parkeren zorgt ervoor dat de parkeerdrukte door andere (lang)parkeerders minder wordt.

Bereikbaarheid winkels

Om de bereikbaarheid van de winkels op de hoek Frankenstraat/Koning Clovisstraat te faciliteren, wordt een laag tarief ingevoerd op een aantal parkeerplaatsen in de Koning Clovisstraat tussen de Frankenstraat en de Friezenstraat. Deze regeling houdt in dat het parkeertarief voor het eerste uur 0,20 euro bedraagt. De maximale parkeerduur wordt 1 uur, zodat de doorstroming en bereikbaarheid van de winkels voor kortparkeerders wordt gegarandeerd.

Werkwijze/stappen

De gemeente kan alleen parkeermaatregelen invoeren als er voldoende draagvlak in de wijk is. We werk(t)en volgens deze stappen:

  • 2019: bewoners melden overlast en parkeerdrukmeting door gemeente in de wijk.
  • Eind 2019: informatieavond, presentatie parkeermaatregelen en ophalen reacties bewoners.
  • Eind 2019: klankbordgroep gevormd met maximaal 10 personen.
  • Voorjaar 2020: samen met de klankbordgroep een voorstel voor parkeermaatregelen uitgewerkt.
  • Eind 2020: voorstel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en een besluit volgt.
  • Eerste kwartaal 2021: als het college akkoord gaat, bewoners informeren over vervolgstappen en vergunningsaanvraag. Daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
  • Eerste kwartaal 2021: gemeente plaatst borden en betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Meer informatie

  • Op de hoogte blijven? Of heeft u vragen over parkeren in Wittevrouwenveld? Mail dan naar parkerenwittenvrouwenveld [at] maastricht.nl.
  • Woont u niet in Wittevrouwenveld maar ervaart u wel parkeerdruk in uw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken leest u hoe u parkeerdruk kunt melden.