Actieplan Fietsen in Maastricht

De gemeente wil graag dat meer mensen de fiets nemen. Maar hoe zorgen we daarvoor? In de eerste helft van 2020 werkt de gemeente aan een actieplan. Hierin staat wat we al doen en wat we van plan zijn om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen. 

Maatregelen

In dit plan laten we zien welke maatregelen we nemen om ervoor te zorgen dat we meer gaan fietsen in Maastricht. We investeren in het verbeteren van het fietsnetwerk zowel van en naar Maastricht maar ook in de stad. Denk daarbij aan het realiseren van veiligere en ruimere fietsinfrastructuur. Ook investeert Maastricht in extra fietsparkeermogelijkheden en bewegwijzering in de stad. Met gerichte acties worden bijvoorbeeld forenzen, maar ook de schoolgaande jeugd of ouderen, gestimuleerd om te gaan of blijven fietsen.

Welke stappen? 

Contact

Wilt u uw ideeën of opmerkingen met de makers van het Actieplan Fiets delen? Mail ons: actieplanfiets [at] maastricht.nl.