Fietsen parkeren

Geparkeerde fietsen in de openbare ruimte mogen geen gevaarlijke situaties opleveren voor overige verkeersdeelnemers. Als dat wel zo is, mogen medewerkers van team Handhaven van de gemeente Maastricht de fietsen verwijderen. In bepaalde gebieden mogen de medewerkers ook fietsen verwijderen die niet direct gevaarlijke situaties opleveren. Wat u precies moet weten over het parkeren of stallen van fietsen in onze stad, vindt u op deze pagina.
 • Waar kan ik mijn fiets of scooter veilig stallen/parkeren?

  Op www.maastrichtbereikbaar.nl staat een overzicht van de parkeerplekken.

 • Wanneer mag een fiets verwijderd worden?

  Een fiets mag verwijderd worden als ie gevaarlijk staat geparkeerd. Dat is het geval als:

  • de fiets gevaar oplevert of kan opleveren voor de omgeving
  • de openbare orde of veiligheid erdoor in het geding kan komen. Denk aan fietsen die aan een brandtrap of tegen een nooduitgang worden geparkeerd.

  In bepaalde gebieden mogen de medewerkers ook fietsen verwijderen die niet direct gevaarlijke situaties opleveren. Het verwijderen van foutief gestalde fietsen gebeurt onder andere tijdens evenementen (vooral op het Vrijthof) en in de stationsomgeving (Stationsplein, Stationsstraat, Parallelweg en Spoorweglaan). Vanaf 1 oktober 2019 geldt dit ook voor de Helmstraat.

 • Wat moet ik doen als mijn fiets verwijderd is?

  Foutgeparkeerde fietsen krijgen een label. Op dat label staat dat de fiets wordt verwijderd als hij niet binnen een uur verplaatst is. De verwijderde fietsen gaan naar het fietsdepot aan de Gerardusweg 39. Kijk voor mee informatie over openingstijden van het fietsdepot en hoe u uw fiets terugkrijgt op Gevonden of verloren voorwerpen melden.

 • Wat is een fietswrak?

  Een fietswrak is een fiets:

  • die in de openbare ruimte geparkeerd staat
  • die rij-technisch in onvoldoende staat van onderhoud is én
  • die in een verwaarloosde toestand verkeerd.

  Daarnaast mag worden aangenomen dat de eigenaar van de fiets er afstand van heeft gedaan.

 • Wat is een weesfiets?

  Een weesfiets is een (bruikbare) fiets die al geruime tijd in de openbare ruimte of in een openbare fietsenstalling staat én waarvan kan worden aangenomen dat de eigenaar daar afstand van heeft gedaan.

 • Wat gebeurt er met foutgeparkeerde scooters?

  Foutgeparkeerde scooters verwijderen we niet. De bestuurder kan een boete krijgen als de scooter niet op de juiste plek geparkeerd staat.

Fietsen op een rij