Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart (GPK)

Heeft u een handicap waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarmee parkeert u gratis op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. En de eerste 3 uur gratis op betaalde parkeerplaatsen.  

Let op: Met ingang van 1 december 2020 betaalt u zelf de kosten (leges en medische keuring) voor de gehandicaptenparkeerkaart. Ook bij een afwijzing of tijdelijke toekenning. Deze worden niet meer door de WMO overgenomen.

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurders aanvragen

Vraag een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan door onderstaande documenten per post naar ons op te sturen:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een kopie van uw rijbewijs
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid 
  (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)

Een medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure.

Stuur uw aanvraagformulier en de vereiste documenten naar:

Gemeente Maastricht
Vergunnen ORHP
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Afspraak voor meer informatie
Heeft u nog behoefte aan meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

Vragen over parkeren?

Neem dan rechtstreeks contact met ons op via parkeren [at] maastricht.nl.

 • Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Stuur dan onderstaande documenten per post naar ons op:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid 
   (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)
 • Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.
  In Maastricht mag u met een gehandicaptenparkeerkaart de eerste 3 uur gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd.

  Waar mag ik parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart?

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart alleen aanvragen als:

  • u een medisch onderzoek ondergaat; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
  • u zelf het voertuig bestuurt
  • u geen 100 meter achter elkaar kunt lopen.

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in Maastricht op betaalde parkeerplaatsen de eerste 3 uur gratis parkeren. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd. Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.

 • Tarieven 2021

  U betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart leges. Daar bovenop betaalt u de kosten van het geneeskundig onderzoek.  Deze kosten en de leges betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen.

  Voor een verlenging  zonder medische keuring betaalt u enkel de leges.

  Tot 1 december 2020 hoefde u deze kosten niet zelf te betalen. Deze kosten werden tot die datum betaald uit het gemeentelijk budget voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.

  Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u daar recht op heeft, hangt af van uw inkomen en bezittingen (bijvoorbeeld auto, huis, spaargeld). Kijk voor meer informatie en aanvragen op onze pagina Bijzondere bijstand

  Leges en kosten medische keuring:

  • Leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag   € 50,65
  • Kosten standaard medisch onderzoek € 163,69
  • Kosten uitgebreid medisch onderzoek (als medische gegevens moeten worden opgevraagd bij uw behandelaar) € 293,21
  • Kosten vervallen aanvraag medische keuring € 151,94
  • Kosten voor afgebroken aanvraag medische keuring aanvraag € 45,93

  Verlies of diefstal gehandicaptenparkeerkaart

  Bij verlies of diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u een nieuwe kaart aanvragen. De leges hiervoor bedragen € 28,60.

 • Wij nemen een besluit binnen 8 weken na ontvangst uw aanvraag. Ook stellen we vast hoe lang uw parkeerkaart geldig blijft. Wij volgen daarbij doorgaans het advies van de keuringsinstantie (in relatie tot het ziektebeeld).

  Vraagt u een verlenging van uw parkeerkaart aan en hoeft u niet medisch te worden gekeurd, dan ontvangt u uw nieuwe parkeerkaart een week voordat uw oude kaart vervalt.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.