Gehandicaptenparkeerkaart, bestuurderskaart (GPK)

Heeft u een handicap waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarmee parkeert u gratis op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. En de eerste 3 uur gratis op betaalde parkeerplaatsen.  

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurders aanvragen

Vraag een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan door onderstaande documenten per post naar ons op te sturen:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een kopie van uw rijbewijs
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid 
  (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)

Een medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure.

Stuur uw aanvraagformulier en de vereiste documenten naar:

Gemeente Maastricht
Vergunnen ORHP
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Afspraak voor meer informatie
Heeft u nog behoefte aan meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak.

 • Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Stuur dan onderstaande documenten per post naar ons op:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid 
   (originele pasfoto, géén ingescande afbeeldingen of kopieën)
 • Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.
  In Maastricht mag u met een gehandicaptenparkeerkaart de eerste 3 uur gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd.

  Waar mag ik parkeren met de gehandicaptenparkeerkaart?

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart alleen aanvragen als:

  • u een medisch onderzoek ondergaat; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
  • u zelf het voertuig bestuurt
  • u geen 100 meter achter elkaar kunt lopen.

  Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in Maastricht op betaalde parkeerplaatsen de eerste 3 uur gratis parkeren. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd. Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes.

 • Tarieven 2021

  Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 50,65 + de kosten van het geneeskundig onderzoek.

  Tot 1 december 2020 hoeft u deze kosten niet zelf te betalen. Deze kosten worden tot die datum betaald uit het gemeentelijk budget voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten.

  Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart op 1 december 2020 of daarna aan, dan zijn de leges én de kosten voor het geneeskundig onderzoek voor eigen rekening. 

  Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Of u daar recht op heeft, hangt af van uw inkomen en bezittingen (bijvoorbeeld auto, huis, spaargeld). Kijk voor meer informatie en aanvragen op onze pagina Bijzondere bijstand

  Leges en kosten met medische keuring:

  • Leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 50,65
  • Kosten voor afgebroken aanvraag medische keuring aanvraag € 44,59 (tarief 2021 nog niet bekend)
  • Kosten standaard medisch onderzoek € 158,92 (tarief 2021 nog niet bekend)
  • Kosten uitgebreid medisch onderzoek € 284,67 (tarief 2021 nog niet bekend)
  • Kosten verkort medisch onderzoek € 90,32 (tarief 2021 nog niet bekend)
  • Kosten vervallen aanvraag medische keuring € 147,51

  Leges zonder medische keuring (betreft verlengingen) € 50,65

  Verlies of diefstal gehandicaptenparkeerkaart

  Bij verlies of diefstal van uw gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 28,60 leges voor een nieuwe kaart.

 • Wij nemen een besluit binnen 8 weken na ontvangst uw aanvraag. Ook stellen we vast hoe lang uw parkeerkaart geldig blijft. Wij volgen daarbij doorgaans het advies van de keuringsinstantie (in relatie tot het ziektebeeld).

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.