Aanvraag langdurige ontheffing RVV

Soms moet u door een spoedeisende activiteit of omwille van uw functie in delen van de stad zijn waar een algemeen verbod geldt voor parkeer- en of verkeersbewegingen. Bijvoorbeeld als taxibedrijf of als verlener van zorgvervoer. Daarvoor kunt u hier een langdurige ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) aanvragen. 

Met onderstaande formulier kunt u ook een verlenging, wijziging of duplicaat aanvragen. 

Verzoek tot het verlenen van een Ontheffing ingevolge artikel 87 van de Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 • Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u leges verschuldigd. U kunt het bedrag hiervan vinden in de "Tarieventabel Legesverordening fysieke diensten Maastricht".
 • U bent deze leges verschuldigd, ongeacht of de ontheffing wordt verleend.
 • Behouden de kosten voor de behandeling van de aanvraag-zoals hierboven vermeld- is voor het gebruik en per ontheffingsbewijs een (kalender) jaartarief vastgesteld. Dit bedrag betaalt u als u de ontheffing wordt verleend. 
 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 

Gegevens van de aanvrager

Een kvk nummer bestaat uit 8 cijfers
Naam en voorletters
Adres

Soort aanvraag

Soort aanvraag

Kenteken(s) (max. 4)
 • Kosten voor wijziging of duplicaat voor alle jaarontheffingen bedraagt € 21,00​​
 • Indien het een buitenlands kenteken betreft, dient u een kopie van het kentenbewijs mee te sturen.
 • Indien u meerder ontheffingen aanvraagt, gelieve een bijlage meesturen waarop maximaal 4 kentekens per ontheffingsbewijs, vermeld staan.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: txt, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, jpeg.

Type ontheffing

Inhoudend berijden busbanen/busstroken en entree geslotenverklaring met transponder.
Kosten: 
 • De leges voor de ontheffing RRV busbanen/busstroken bedragen €66,90 per ontheffin/per kalenderjaar
 • De leges voor de ontheffing RRV geslotenverklaring bedragen €66,90 per ontheffin/per kalenderjaar
 • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt €21,00
Taxibedrijven dienen een kopie van de taxivergunning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (KIWA) mee te sturen. 
Niet bestemd voor reguliere onderhouds-/service en reparatiewerkzaamheden binnen Maastricht - zie daartoe onder Overige ontheffingen
 1. Betaalde parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen
  • De leges voor de ontheffing bedragen €289,03 per kalenderjaar
  • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt €21,00
 2. Inclusief Parkeerverbodzone
  • De leges voor de ontheffing (totaal 1 en 2) bedragen €399,41 per kalenderjaar
  • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt €21,00

Overige ontheffingen

 = Jaarontheffing RVV 1990
Kosten: 
 • De leges voor de ontheffing bedraagt € 1.265,50 per ontheffing/ per kalenderjaar 
 • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 21,00
 • Toeslag toegang tot voetgangersgebied (gebied met venstertijden) Kosten: toeslag € 837,64 per kalenderjaar
De ontheffingen worden uitsluitend verleend voor de uitvoering van reguliere onderhouds-/ service en reparatiewerkzaamheden en niet voor nieuwbouw en/of verbouwingswerkzaamheden en dergelijke.
uw garage ligt bijvoorbeeld op een locatie waarvoor een inrijverbod geldt
Kosten:
 • De leges voor de ontheffing bedraagt € 66,90 per kalenderjaar
 • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 21,00
Uitsluitend voor spoed werkzaamheden van algemeen belang en ten behoeve van storingswerkzaamheden.
Kosten: 
 • De leges voor de ontheffing bedraagt € 554,05 per kalenderjaar
 • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 21,00
Uitsluitend bestemd voor het laden en lossen van bagage of iets dergelijks van hotelgasten
 • Tijdelijke ontheffing/vergunning ten behoeve van hotelgasten op navolgende locaties: laden/lossen, betaald parkeren en vergunninghouders
 • Parkeerduur maximaal 15 minuten
 • Maximaal 3 ontheffingen per hotel
Kosten: 
 • De leges voor de ontheffing bedraagt € 852,45 per kalenderjaar
  (eventueel plus aanleg plaatsen- te beoordelen door gemeente)
 • De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 21,00
Voor taxibedrijven is dit niet van toepassing

Gebruik van ontheffingsbewijs

 1. Bij het gebruik van de ontheffing dient het ontheffingsbewijs duidelijk zichtbaar, achter de voorruit in het voertuig te zijn aangebracht.
 2. De verkeersveiligheid dient te allen tijde te worden gewaarborgd, waarbij zo min mogelijk overlast en/of hinder veroorzaakt wordt.
 3. Alle aanwijzingen van politie en hiertoe aangewezen gemeenteambtenaren, dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 4. Een ontheffing is een tijdelijke toestemming om in een verbodsgebied, tóch een activiteit te ontwikkelen. Het verbod is – vanuit het RVV- opgelegd met redenen. Er mag derhalve niet langer dan de absoluut minimale benodigde tijd van de ontheffing gebruik gemaakt worden.

Gegevens aanvrager namens het bedrijf

Akkoord met de kosten
Met het aanvinken van deze voorwaarde gaat u akkoord met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht of de vergunning wordt verleend of niet. 

De leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 20,15
Voorwaarden aanvrager
Met het aanvinken van deze optie verklaard u dat u namens het bedrijf gemachtigd voor het aanvragen van ontheffingen en de daaruit voortkomende kosten.
Het kopie wordt verstuurd naar het eerder opgegeven e-mailadres. 
als u geen knop ziet om het formulier te versturen heeft u de voorwaarden nog niet geaccepteerd