Parkeerdruk Boschpoort-Noord

In Boschpoort-Noord is vaak sprake van parkeeroverlast door de hoge parkeerdruk. Daardoor kunnen bewoners moeilijker een parkeerplek vinden in de buurt. In oktober 2020 zijn de eerste gesprekken gepland met een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de inwoners  uit de wijk en uit andere belanghebbenden. Samen met de gemeente denkt de klankbordgroep tijdens het hieronder beschreven proces na over hoe de parkeerdruk aanpakken.
Kaartje Boschpoort Noord

Voorstel in overleg

In overleg met de klankbordgroep wordt een voorstel van parkeermaatregelen uitgewerkt. Het doel van parkeermaatregelen is ervoor zorgen dat bewoners en hun bezoek in de eigen wijk kunnen parkeren en de voorzieningen in de wijk bereikbaar blijven.

Werkwijze/stappen

De gemeente kan alleen parkeermaatregelen invoeren als er voldoende draagvlak is in de wijk. We werken volgens deze stappen:

 • Bewoners melden overlast. Er volgt een parkeerdrukmeting door de gemeente in de wijk.
 • Op basis van meldingen en meting gaat een proces van start om de parkeermaatregelen te kunnen invoeren.
 • Oktober 2020:  er is een klankbordgroep gevormd met maximaal 10 personen
 • Eind 2020: samen met de klankbordgroep onderzoeken we de uitvoering van de parkeermaatregelen en werken we een voorstel uit.
 • Mei 2021: het voorstel delen we online met de inwoners en we vragen inwoners te reageren op het voorstel.
 • Na verwerking van de reacties neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.
 • Als het college akkoord gaat, dan worden inwoners geïnformeerd over vervolgstappen en volgt een vergunningsaanvraag. Daarna worden de parkeermaatregelen ingevoerd.
 • Gemeente plaatst verkeersborden, betaalautomaten en het is mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen.

Na de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep duurt het proces ongeveer 9 maanden om te komen tot daadwerkelijk invoering van de maatregelen.

Meer informatie

 • Op de hoogte blijven? Of heeft u vragen over parkeren in Boschpoort-Noord ? Mail dan naar parkerenboschpoort [at] maastricht.nl.
 • Woont u niet in Boschpoort-Noord , maar ervaart u wel parkeerdruk in uw wijk? Op de pagina Aanpak parkeerdruk in woonwijken leest u hoe u parkeerdruk kunt melden.
  • Wat is combiparkeren?
   Combiparkeren is een vorm van betaald parkeren. Bezoekers parkeren tegen betaling. De kosten hiervoor zijn € 1,50 per uur. Hiervoor worden parkeerautomaten geplaatst. Bezoekers kunnen ook betalen met een app voor belparkeren. Vergunninghouders parkeren met hun parkeervergunning op alle openbare parkeervakken op straat, natuurlijk met uitzondering van gehandicaptenparkeerplaatsen en parkeervakken met een 20 cent regeling (zie wat verandert er bij de supermarkt). Er zijn geen parkeerplaatsen die alleen voor vergunninghouders zijn bestemd.
  • We onderscheiden de volgende parkeervergunningen.

   Bewoners
   Eerste parkeervergunning                          €   3,98 per maand
   Tweede parkeervergunning                       €   5,97 per maand

   Bedrijven
   Bedrijfsparkeervergunning                                        €   3,98 per maand
   Parkeervergunning voor woon-werkverkeer      € 45,50 per maand

   Een bedrijf, gevestigd in de buurt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan 1 parkeervergunning aanvragen.
   Een parkeervergunning voor woon-werkverkeer is bedoeld voor werknemers die buiten Maastricht wonen en werken bij een bedrijf in de buurt .  
   Een parkeervergunning geldt voor vergunningsector Boschpoort. Vergunninghouders mogen met hun parkeervergunning in deze sector op alle openbare parkeervakken op straat parkeren. Er zijn geen exclusieve parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

   Visite van bewoners
   Bewoners kunnen hun bezoek met 50% korting laten parkeren (dus € 0,75 per uur). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van de digitale bezoekersregeling. Daarnaast kan geparkeerd worden met een dagkaart. Deze is voor visite van bewoners € 3,30. Er kunnen meerdere bezoekers tegelijk worden aangemeld, echter het maximaal aantal uren is 50 per kwartaal.

   Meer informatie over parkeervergunningen is terug te vinden op www.gemeentemaastricht.nl/parkeren-en-verkeer.
  • Waarom wordt in de hele wijk Boschpoort Noord combiparkeren ingevoerd?
   We voeren combiparkeren in de gehele buurt in, zoals weergegeven op de kaart.

   Dit kan betekenen dat er ook combiparkeren wordt ingevoerd in een straat waar nu nog geen parkeeroverlast is. Dit doen wij om het zogenaamde waterbedeffect tegen te gaan. Als we alleen parkeerregulering invoeren in straten waar op dit moment parkeeroverlast is, is het mogelijk dat deze parkeerders ergens anders in de wijk gaan parkeren. Waardoor in die straten parkeeroverlast gaat ontstaan. Door in heel de wijk combiparkeren in te voeren, wordt dit tegengegaan.
    
  • Ik parkeer mijn auto op eigen terrein. Wat gaat daar veranderen?
   Niets. Combiparkeren heeft betrekking op de openbare parkeerplaatsen op straat. Als voorbeeld: Het parkeerterrein van de appartementen aan de Meutestraat zijn voorzien van eigen toegangssysteem. Er geldt daar straks geen betaald parkeren.
    
  • Kunnen vergunninghouders uit andere buurten in onze wijk parkeren?
   Nee, vergunninghouders in bezit van een vergunning uit een andere sector dan Boschpoort kunnen niet met deze parkeervergunning in Boschpoort parkeren. Met een parkeervergunning voor Boschpoort mag alleen in deze sector worden geparkeerd. Andersom geldt hetzelfde.
    
  • Hoe zit het met parkeren voor studenten?
   In Boschpoort worden geen studentenparkeervergunningen uitgegeven aan studenten die niet in dit gebied wonen.
    
  • Waarom is gekozen voor deze reguleringstijden?
   De voorgestelde reguleringstijden zijn:
   Maandag tot en met zaterdag: 8 tot 18 uur;
   Koopavond tot 21 uur;
   Zondag van 12 tot 18 uur.

   Deze reguleringstijden komen overeen met het zuidelijke deel van Boschpoort. Onze (recente) ervaringen leren ons dat met het gelijktrekken van parkeertijden de buurt het best werkt bij het tegengaan van vreemdparkeerders.
    
  • Wat verandert er bij de supermarkt?
   Om de bereikbaarheid van de supermarkt aan de Bosscherweg te faciliteren voeren we de zogeheten “20 cent regeling” in. Daarmee komt de huidige blauwe zone te vervallen. De gemeenteraad heeft namelijk besloten dat vanaf dit jaar alle blauwe zones in Maastricht worden afgeschaft.

   Zes parkeervakken krijgen daarmee betaald parkeren volgens de “20 cent regeling”. Deze regeling houdt in dat het parkeertarief voor het eerste uur € 0,20 bedraagt. De maximale parkeerduur wordt 1 uur, zodat de doorstroming en bereikbaarheid van de supermarkt voor kortparkeerders wordt gestimuleerd. Het is daarom ook niet toegestaan om op deze parkeerplaatsen met een parkeervergunning te parkeren.
    
  • Wat zijn de effecten van de invoering van combiparkeren?
   Met de invoering van combiparkeren willen we bereiken dat de juiste doelgroepen op de juiste plek gaan parkeren. Dit betekent dat in uw buurt maatregelen getroffen moeten worden dat bewoners, visite van bewoners, bedrijven in de buurt en hun klanten kunnen parkeren, maar dat (lang)parkeerders met een andere bestemming dan de buurt geweerd worden. Hierdoor zou het aantal parkeerders in de buurt op een werkdag overdag en zaterdag met circa 15% worden teruggebracht. De parkeerdruk in de avonduren zal afnemen naar verwachting afnemen met 5%.
  • Waar gaan de langparkeerders naartoe die nu in onze buurt parkeren?
   Het parkeerbeleid van gemeente Maastricht is erop gericht dat langparkeerders alternatieven gaan zoeken. Bijvoorbeeld door met de trein of de fiets naar de stad te komen. Of gebruik te maken van P+R Noord.
  • Krijgen we parkeerautomaten in de straat?
   Op een vijftal plekken goed verdeeld in de buurt worden parkeerautomaten geplaatst. Daarnaast wordt een extra parkeerautomaat geplaatst bij de parkeervakken die bestemd zijn voor de “20 cent regeling” in de nabijheid van de supermarkt. De definitieve locatie van de te plaatsen automaten wordt later bepaald in overleg met de klankbordgroep en na locatieonderzoek door team Stadsbeheer.
  • Moet ik straks in een parkeervak parkeren?
   Bij de invoering van combiparkeren is parkeren in de daarvoor aangeduide vakken of stroken wettelijk verplicht. Dit betekent dat in de buurt alle beschikbare parkeerplaatsen aangeduid moeten worden met markering. Deze parkeervakken of parkeerstroken moeten daarnaast aan bepaalde richtlijnen voldoen wat betreft afmeting en mogen niet op locaties worden aangebracht waarbij de doorstroming en verkeersveiligheid in gedrang komen. Dit heeft als gevolg dat op sommige plaatsen waar nu nog geen parkeervakken of -stroken aanwezig zijn, deze aangebracht zullen worden.
  • Hoe vraag ik een parkeervergunning als bewoner aan?
   Als bewoner kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning als u woont in een gebied met betaald parkeren. U kunt deze parkeervergunning voor bewoners online aanvragen met uw DigiD  .
  • Hoe vraag ik een parkeervergunning voor mijn bedrijf aan?
   Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning als het bedrijf gevestigd is in een betaald parkeergebied en geen andere parkeergelegenheid heeft. Vraag de parkeervergunning voor bedrijven online aan.
  • Ik wil mijn bezoek laten parkeren. Bestaat hier een regeling voor?
   Maastricht kent een bezoekersregeling. Als u deze aanvraagt, kan uw bezoek tegen een gereduceerd tarief (50 %) of de helft van het tarief parkeren.
  • Ik heb zelf geen auto. Kan iemand met een auto die vaak op bezoek komt een parkeervergunning aanvragen?
   Nee, alleen iemand die op een adres in de parkeersector staat ingeschreven bij Burgerzaken komt in aanmerking voor een parkeervergunning. U kunt wel een bezoekersregeling aanvragen waar uw bezoek voor de helft van het verschuldigde parkeergeld kan parkeren.
  • Ik heb een contract afgesloten bij een leasemaatschappij, maar ik krijg mijn leaseauto pas later geleverd. Tot die tijd krijg ik een leenauto. Kan ik voor die leenauto ook een parkeervergunning aanvragen? 
    Ja, u kunt nu al een parkeervergunning aanvragen op het kenteken van de leenauto. Wanneer u de leaseauto ontvangt kun u zelf via parkeervergunning voor bewoners een kentekenwijziging uitvoeren.
  • Ik heb een auto met een buitenlands kenteken geregistreerd op mijn eigen naam. Kan ik voor deze auto een parkeervergunning aanvragen?
   Ja, dat is mogelijk. U moet samen met uw aanvraag een kopie van uw kentekenbewijs mee sturen (voor- en achterkant). De gemeente controleert dan de gegevens waarna u een mail ontvangt dat parkeervergunning wordt verleend. Tot u de bevestiging heeft ontvangen moet u gebruik maken van de parkeerautomaat. Deze bevestiging ontvangt u meestal binnen 2 dagen.
  • Bij mij in de buurt zijn de parkeerplaatsen meestal bezet. Kan ik een parkeervergunning aanvragen voor een andere parkeersector?
   Nee, dat is niet mogelijk. U kunt alleen een parkeervergunning aanvragen voor de parkeersector waarin u woont. Wanneer de parkeerplaatsen in uw straat vaak bezet zijn moet u een plaats zoeken in een straat in de buurt. De parkeervergunning is geldig voor de hele parkeersector. Er is echter geen garantie dat u kunt parkeren voor uw eigen huis.
  • Soms neem ik mijn bedrijfsauto mee naar huis. Mag ik met mijn bedrijfsauto dan parkeren met mijn parkeervergunning?
   Dat is mogelijk. U kunt dan zelf via de gemeentelijke website een tijdelijke kentekenwijziging aanvragen. Met Digid wordt deze kentekenwijziging meteen doorgevoerd en kunt u meteen met de bedrijfsauto parkeren op uw parkeervergunning.
  • Mijn bedrijf ligt in een sector waarvoor een parkeervergunning nodig is. Kan ik voor mijn bedrijf een vergunning aanvragen?
   Ja, dat is mogelijk. Uw bedrijf mag dan geen eigen parkeergelegenheid hebben. Ook moet het voertuig geregistreerd staan op naam van het bedrijf of op naam van de eigenaar van het bedrijf. Voor grote bedrijven kan de vergunning ook op naam van de bedrijfsleider of filiaalmanager worden gezet.  Dit moet dan wel met een werkgeversverklaring worden aangetoond.
  • Ik heb voor mijn bedrijf tijdelijk een andere auto. Kan ik het kenteken tijdelijk wijzigen? 
   Dat is mogelijk. U kunt dan zelf via de gemeentelijke website een tijdelijke kentekenwijziging aanvragen. Met E-herkenning wordt deze kentekenwijziging meteen doorgevoerd en kunt u meteen met de tijdelijke auto parkeren op uw parkeervergunning.
  • Het bedrijf waar ik werk ligt in een sector waarvoor een parkeervergunning nodig is. Kan ik in aanmerking komen voor een woon-werk parkeervergunning?          
   Ja, dat is mogelijk. U moet dan wel aan een paar eisen voldoen. Het kan alleen als een sector in de B-zone betreft. U mag niet in Maastricht wonen en het bedrijf mag geen eigen parkeergelegenheid hebben. Het voertuig moet op uw naam staan of op naam van iemand uit uw huishouden. Ook moet u kunnen aantonen dat u bij dit bedrijf in dienst bent.