Parkeerregels Maastricht

Om Maastricht bereikbaar te houden, gelden er regels voor het parkeren van voertuigen. Hieronder vindt u informatie over de parkeerregels, hoe u ze kunt herkennen en waar deze gelden.

 • In een groot deel van Maastricht geldt een zogeheten parkeerverbodszone. In dit gebied mag u alleen parkeren in een parkeervak. Dit gebied is te herkennen aan een blauw bord met rode rand en één rode streep met de tekst ‘zone’. Het verbod geldt voor het hele gebied achter het bord. Op enkele plekken in het gebied wordt u met een herhalingsbord herinnerd aan het parkeerverbod. Deze verkeersregel stopt als u het einde parkeerzonebord weer gepasseerd bent. In sommige gevallen mag u kort stilstaan buiten een parkeervak (zie ‘laden en lossen’).

  verkeersborden parkeerverbod en betaald parkeren
 • Bebording

  Wilt u de stad bezoeken en voor langere tijd parkeren? Maak dan gebruik van een van de parkeergarages of parkeerterreinen. Voor een kort bezoek kunt u gebruik maken van de straatparkeerplaatsen. Op veel plaatsen in Maastricht moet u betalen voor het parkeren

  Het gebied waar u moet betalen voor straatparkeren heet de betaalde parkeerzone. Deze zone kunt u herkennen aan het blauwe bord met een witte P en hand met muntsymbool met de tekst ‘zone’, aan het begin en einde van het betaald parkeergebied. Op enkele plekken in het gebied wordt u met een herhalingsbord herinnerd aan het betaald parkeren.

  twee verkeerborden om betaald parkeren aan te duiden
  Betalen bij parkeerautomaat of via parkeerapp

  In het centrum en op plekken waar bijvoorbeeld weinig parkeerautomaten te vinden zijn, wordt u met informatieborden gewezen op het betaald parkeren. Op deze borden vindt u informatie over de betaalparkeertijden, locatie van de automaat en het mobiel parkeernummer. Met dit nummer weet u zeker dat u de juiste automaat selecteert in uw parkeerapp.

  Heeft u geen smartphone of parkeerapp? Maak dan gebruik van een parkeerautomaat op straat. U moet dan uw kenteken invoeren. De gemeente controleert vervolgens via uw kenteken of u betaald heeft voor het straatparkeren. U betaalt ook voor het parkeren op een parkeerplaats bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen. Lees hieronder meer over parkeren bij een openbare laadpaal.

 • Parkeerplaatsen voor vergunninghouders

  In het centrum, Wyck en Sint Maartenspoort vindt u binnen de betaalde parkeerzone parkeerplaatsen die alleen voor bewoners en ondernemers bedoeld zijn. Alleen met een geldige parkeervergunning mag u hier parkeren. Parkeerplaatsen voor vergunninghouders herkent u aan het blauwe verkeersbord met een witte P en de tekst 'vergunninghouders', eventueel met daarboven de tekst ‘zone’. In de vergunninghouderszone zijn alle parkeerplaatsen gereserveerd voor vergunninghouders van dat gebied. Ook hier stopt de verkeersregel als u het ‘einde zonebord’ gepasseerd bent.

  Blauw verkeersbord met de aanduiding vergunninghouders
  Combi-parkeerplaatsen

  In Maastricht is een groot deel van de betaalde parkeerplaatsen op straat aangewezen als de zogeheten combi-parkeerplaatsen. Hier mogen zowel bezoekers als vergunninghouders van een gebied parkeren. Echter, enkele van deze betaalde parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bezoekers of klanten van winkels of bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk. Wilt u weten waar u als bewoner mag parkeren? Kijk dan hier.

 • Als u zware of grote spullen moet in- of uitladen, gebruikt u daarvoor een laad- en losplaats. Deze herkent u aan het verkeersbord met een witte P en een symbool van een vrachtwagen die (uit)geladen wordt. Is de laad- en losplaats voor langere tijd bezet of niet aanwezig? Dan moet u gebruikmaken van een andere parkeerplaats. Is dit niet mogelijk? Dan mag u kort stilstaan op de weg. Het is belangrijk dat u hierbij de verkeersregels in acht neemt. Zo is stilstaan op een stoep of een fietsstrook altijd verboden. Daarnaast mag het laden en lossen niet langer duren dan de tijd die nodig is om de spullen in of uit te laden.

  Blauw verkeersbord met aanduiding laden en lossen

  Laden en lossen in voetgangersgebied

  Wilt u laden en lossen in een voetgangersgebied? Let dan goed op het (zone)verkeersbord. Op het verkeersbord staan de (venster)tijden vermeld wanneer u mag binnenrijden om te laden en te lossen. Staat deze niet op het bord? Dan mag u hier niet met uw auto komen (Tenzij u daarvoor een ontheffing hebt). Gebruik dan een parkeerplaats buiten het gebied.

  Verkeersbord met aanduiding voetgangerszone
 • Rijdt u in een elektrische auto? Dan kunt u gebruikmaken van een openbare laadpaal om uw auto op te laden. Deze parkeerplaats is te herkennen aan het blauwe verkeersbord met een grote witte P en een bord met de tekst: ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’.  U mag hier alleen parkeren tijdens het opladen van uw elektrische auto. Is het laden voltooid? Verplaats dan uw auto zodat andere automobilisten met een elektrische auto gebruik kunnen maken van de e-laadpaal.

  Blauw verkeersbord met aanduiding e-laadplaats

  In de betaald parkeerzone betaalt u naast het laadtarief ook voor het parkeren van uw auto. In een gebied waar uw parkeervergunning geldig is (combi-parkeren of vergunninghoudersparkeren) kunt u uw parkeervergunning gebruiken om te parkeren tijdens het e-laden. Een laadpaal die bij een vergunninghoudersparkeerplaats of in een vergunninghouderszone staat, is alleen bedoeld voor vergunninghouders van dat gebied.

 • Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart of vervoert u gehandicapten met een gehandicaptenvoertuig? Dan mag u parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats. U herkent deze aan een blauw verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool. Hier mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart of een aangepast voertuig gratis parkeren.

  Bij een gehandicaptenparkeerplaats kan een bord staan met een maximale parkeerduur. U moet dan een parkeerschijf gebruiken. Is er geen parkeerplaats vrij? Dan kunt u gebruikmaken van een betaalde parkeerplaats. Hier mag u met uw gehandicaptenparkeerkaart en parkeerschijf 3 uur gratis parkeren. Zorg dat beiden altijd goed zichtbaar achter de voorruit liggen.

  Blauw verkeersbord aanduiding gehandicaptenparkeerplaats
 • Autodelen is een systeem waarbij verschillende mensen gebruik kunnen maken van een auto.

  In Maastricht wordt deze dienst door verschillende aanbieders aangeboden. De auto’s zijn op meerdere plekken in de stad te vinden. Deze parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor de aanbieder van de autodeeldienst. De parkeerplaatsen zijn te herkennen aan het blauwe verkeersbord met een witte P en de tekst vergunninghouders (E9) en een bord met de tekst ‘autodelen’ en de naam van aanbieder. Alleen de aanbieder heeft een vergunning voor deze parkeerplaats.

  blauw bord met aanduiding autodelen
 • In de binnenstad van Maastricht kunt u uw fiets stallen in een van de fietsrekken, -vakken of (gratis) fietsenstallingen.

  U mag uw fiets (tenzij anders aangegeven) maximaal 2 weken onafgebroken parkeren in een fietsrek of -vak. Buiten het centrum parkeert u uw fiets zo veel mogelijk in fietsrekken of op plaatsen waar uw fiets anderen niet in de weg staat. In het centrum kunt u uw scooter of bromfiets parkeren op de aangegeven plaatsen. Dit zijn de parkeerplaatsen aangegeven met een blauw (of groen) verkeersbord met een witte P en wit bromfietssymbool. Buiten het centrum parkeert u uw scooter of bromfiets op het trottoir mits u hiermee voetgangers en ander verkeer niet hindert.

 • Voor het parkeren van andere voertuigen dan een auto gelden soms andere of aanvullende regels.

  Motoren en brommers

  Voor het parkeren van motoren en brommobielen (45 km auto) gelden dezelfde regels als voor auto’s. Deze parkeert u ook in een parkeervak en u betaalt parkeergeld voor het parkeren. Als er een motorparkeerplaats in de buurt aanwezig is, mag u uw motor ook hier parkeren. Deze herkent u aan een witte P en een wit motorrijder symbool. In de binnenstad zijn er verschillende plekken waar u een motor gratis mag stallen. Met uw motor en brommobiel mag u niet op het trottoir stilstaan of rijden.

  Lange en/of hoge voertuigen

  In het centrum (binnen de singels) mag u geen voertuig parkeren dat langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter. In heel Maastricht is het – met uitzondering van werkdagen - niet toegestaan om een groot voertuig (langer dan 6 meter) te parkeren als dit ten koste gaat van de verdeling van de beschikbare parkeerruimte. Werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

  Caravan, camper of soortgelijk

  Een caravan, camper, aanhangwagen of soortgelijk voertuig mag u niet langer dan drie aaneengesloten dagen (op een straatparkeerplaats) parkeren. Als u parkeert in een betaald parkeergebied moet u ook betalen voor het parkeren.

  Gehandicaptenvoertuig

  Een gehandicaptenvoertuig mag u ook op het trottoir parkeren mits u daarmee voetgangers en ander verkeer niet hindert. U mag ook parkeren op een betaalde parkeerplaats. U betaalt dan parkeergeld tenzij u een gehandicaptenparkeerkaart hebt die u gebruikt in combinatie met uw parkeerschijf.