Groente-, fruit- en tuinafval

aanvragen

Let op

Als het vriest, kan er soms afval achterblijven na het leegmaken van de GFT-container. U kunt dit zelf zoveel mogelijk voorkomen door krantenpapier onderin de container en tussen het afval te leggen. Is er toch afval achtergebleven? Maak het dan voorzichtig los met een schop.

Meldingen over niet goed leeggemaakte containers tijdens de vorst worden niet in behandeling genomen.

Aanpak

Om een nieuwe container aan te vragen, heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Doet u de aanvraag online? Dan heeft u geen identiteitsbewijs nodig, maar wel uw DigiD.

Wilt u weten wanneer bij u de gft-container wordt geleegd? Kijk dan op de afvalkalender van uw buurt.

Beschrijving

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) is onder andere:

  • etensresten
  • schillen van groente en fruit
  • eierschalen
  • onkruid
  • bladeren en gemaaid gras

De gemeente Maastricht zamelt gft-afval in met 140 liter containers bij laagbouwwoningen. En bij hoogbouw met 25 liter emmers. Elk huishouden mag maximaal 2 gft-containers van 140 liter of 1 gft-emmer van 25 liter in gebruik hebben. Bij laagbouw wordt eens in de 2 weken afval ingezameld, bij hoogbouw wekelijks.

U krijgt de afvalcontainers en- emmers gratis van de gemeente Maastricht. Wilt u een derde of volgende gft-container? Of een tweede gft-emmer van 25 liter? Dan zijn daar kosten aan verbonden.

Is uw afvalcontainer kapot of verdwenen? Vraag dan bij de gemeente om een nieuwe.

Formulieren

Contact

U vraagt een nieuwe of extra afvalcontainer aan bij de gemeente. Dit kan online (met DigiD), telefonisch of persoonlijk aan de balie bij het GemeenteLoket.

Heeft u klachten over het ophalen van uw afval? Ziet u zwerfafval of heeft u vragen? Neem contact op met het GemeenteLoket of meldt het digitaal.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

  • kapotte en verdwenen afvalcontainers/-emmers vervangen: gratis
  • extra emmer (hoogbouw): € 35,00
  • derde of volgende container (laagbouw): € 45,00

Als u een tweede emmer of een derde container aanvraagt, dan ontvangt u daarvoor enkele dagen later een rekening.

Vond u deze informatie nuttig?