Groente-, fruit- en tuinafval

aanvragen

Aanpak

Om een nieuwe container aan te vragen, heeft u uw geldige identiteitsbewijs nodig.

Doet u de aanvraag online? Dan heeft u geen identiteitsbewijs nodig, maar wel uw DigiD.

Wilt u weten wanneer bij u de gft-container wordt geleegd? Kijk dan op de afvalkalender van uw buurt.

Beschrijving

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) is onder andere:

  • etensresten
  • schillen van groente en fruit
  • eierschalen
  • onkruid
  • bladeren en gemaaid gras

De gemeente Maastricht zamelt gft-afval in met 60 of 140 liter containers bij laagbouwwoningen. En bij hoogbouw met 25 liter emmers. Elk huishouden mag maximaal 2 gft-containers of 1 gft-emmer in gebruik hebben. Bij laagbouw wordt eens in de 2 weken afval ingezameld, bij hoogbouw wekelijks.

U krijgt de afvalcontainers en- emmers gratis van de gemeente Maastricht. Wilt u een derde of volgende gft-container? Of een tweede gft-emmer van 25 liter? Dan zijn daar kosten aan verbonden.

Is uw afvalcontainer kapot of verdwenen? Vraag dan bij de gemeente om een nieuwe.

Weet u niet zeker bij welk soort afval iets hoort? Bekijk het overzicht van de gemeente. Of kijk op de afvalscheidingswijzer.

Formulieren

Contact

U vraagt een nieuwe of extra afvalcontainer aan bij de gemeente. Dit kan online (met DigiD), telefonisch of persoonlijk aan de balie bij het GemeenteLoket.

Heeft u klachten over het ophalen van uw afval? Ziet u zwerfafval of heeft u vragen? Neem contact op met het GemeenteLoket of meldt het digitaal.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

  • kapotte en verdwenen afvalcontainers/-emmers vervangen: gratis
  • extra emmer (hoogbouw): € 35,00
  • derde of volgende container (laagbouw): € 45,00

Als u een tweede emmer of een derde container aanvraagt, dan ontvangt u daarvoor enkele dagen later een rekening.

Vond u deze informatie nuttig?