Aansprakelijkstelling gemeente

aanvragen

Aanpak

Gebruik het online schademeldingsformulier. Bij uw aanvraagt beschrijft u de situatie zo precies mogelijk.

Om de gemeente aansprakelijk te stellen, heeft u nodig:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Onderteken het formulier voordat u het opstuurt.

Het insturen van dit formulier doet geen enkele uitspraak over de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente Maastricht.

Beschrijving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Als de gemeente het met u eens is en dus de aansprakelijkheid erkent, krijgt u misschien een schadevergoeding. Dit kan voor het hele of voor een deel van het bedrag zijn. Is de gemeente het niet met u eens? Dan krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Formulieren

Voorwaarden

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen

 • dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.
 • dat de schade hiervan een direct gevolg is.

Contact

U moet uw schadeclaim indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed (alles of een deel).

Maak gebruik van het online schademeldingsformulier. Verzoeken via de e-mail kan de gemeente niet in behandeling nemen, omdat die juridisch niet geldig zijn.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wetgeving

Landelijke wetten

Vond u deze informatie nuttig?