Aansprakelijkstelling gemeente

aanvragen

Aanpak

U moet uw schadeclaim indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Download het online schademeldingsformulier. Verder heeft u nodig:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Het indienen van de claim dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. De gemeente beoordeelt of zij aansprakelijk gesteld kunnen worden en of u in uw gelijk wordt gesteld.

Beschrijving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen, bijvoorbeeld als er sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. li>

Als de gemeente het met u eens is en de aansprakelijkheid erkent, krijgt u misschien een schadevergoeding voor het hele of een gedeelde van de kosten de geleden schade. Is de gemeente het niet met u eens? Dan krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Voorwaarden

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen

 • dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld.
 • dat de schade hiervan een direct gevolg is.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wetgeving

Landelijke wetten