Adoptie, Nederlandse kinderen

Aanpak

Toestemming om te adopteren gaat via de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig en deze stuurt uw dient u verzoek in. De gemeente waarin het kind is geboren krijgt automatisch bericht als toestemming voor adoptie is verleend.

Beschrijving

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind. De stiefouder moet minstens 3 jaar samenleven met de ouder en minstens 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Een lesbisch koppel hoeft niet 3 jaar samen te leven. Als een van beide vrouwen een kind krijgt, kan de partner meteen voor of na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. 

Voorwaarden

Als u een Nederlands kind wilt adopteren moet u aan voorwaarden voldoen. Lees meer over deze voorwaarden.