Afvalstoffenheffing

Beschrijving

Jaarlijks moet u de afvalstoffenheffing betalen de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), ook als u geen gebruik maakt van de gemeentelijke ophaaldienst. U ontvangt hiervoor elk jaar een belastingaanslag. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing, maar reinigingsrecht. Of zij regelen zelf hun afvalinzameling.

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20

Kosten

De kosten van de afvalstoffenheffing zijn in 2017:

  • vast bedrag per huishouden (vast recht): € 290,90
  • vast bedrag bij huishoudens die gebruikmaken van een stortkoker of ondergrondse restafvalcontainer (zonder diftar): € 316,52

Daarnaast betaalt u de kosten voor de gemeentelijke restafvalzak. Deze kosten zijn in 2017:

  • zak 50 liter: € 0,83
  • zak 25 liter: € 0,49

Gooit u afval weg in een ondergrondse restafvalcontainer met een scanner? Dan betaalt u per keer € 0,83.

Wetgeving

Landelijke wetten