Afvalwater lozen op riolering, vergunning

aanvragen

Beschrijving

Afvalwater indirect lozen

U kunt afvalwater op verschillende manieren laten afvoeren. Als u loost op het riool is dit een indirecte lozing. Dit valt onder Wet milieubeheer.

Afvalwater direct lozen

Als uw bedrijf of woning rechtstreeks in het oppervlaktewater of de bodem loost is dit een directe lozing. Dit valt onder de Waterwet. Bedrijven die afvalwater willen lozen op de gemeentelijke riolering moeten in een aantal gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt hierbij advies aan het waterschap.

Voorwaarden

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Overig

Verwijzingen