Afwijkende openingstijden voor winkels

Aanpak

Als u buiten de vastgestelde openingstijden uw zaak wilt openen kunt u online een ontheffing aanvragen:

Beschrijving

De openingstijden van winkels zijn landelijk vastgesteld in de Winkeltijdenwet. De gemeente gaat over afwijkende tijden waarop winkels open mogen zijn. 

Voorwaarden

Wij onderzoeken welke invloed de afwijkende openingstijden hebben op de omgeving en op het vlak van openbare orde en veiligheid. Hierbij vragen wij advies aan de Politie. 

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Post adres
2500 EA Den Haag
Postbus 20021
Tel: 088 362 39 10

Termijn

Na minimaal 4 weken krijgt u een beslissing op een incidentele aanvraag. Bij een permanente ontheffing duurt dit 12 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kunt u de uitkomst hiervan niet afwachten omdat het spoed heeft? U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen. Hiermee vraagt u om een tijdelijke beslissing van de rechter. Dit is een aparte procedure. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hier zijn kosten aan verbonden (griffierecht).

Kosten

Eenmalige of incidentele aanvraag

  • online: € 35,10
  • schriftelijk: € 38,65

Permanente ontheffing

  • online: € 109,75
  • schriftelijk: € 120,75

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.