Alarminstallatie, vergunning

aanvragen

Aanpak

Uw kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Hierbij moet u het volgende melden:

  • welke installatie u wilt plaatsen
  • waar u deze installatie wilt plaatsen
  • hoe deze installatie werkt
  • 2 contactpersonen die paraat staat bij een melding met hun naam, adres en telefoonnumer

Beschrijving

In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig als u een alarmsysteem in uw huis of bedrijf wilt installeren. Bijvoorbeeld bij een monumentaal pand. Het systeem moet voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning staan.

Voorwaarden

Het is verboden om een alarminstallatie te hebben die voor de omgeving storende of opvallende geluids- of lichtsignalen kan maken.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op uw aanvraag. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kosten

Kosten aanvraag: € 27,45. Hier kunnen  nog kosten bijkomen voor een omgevingsvergunning bouwen of monument.