Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

Aanpak

Als u een evenementenvergunning moet aanvragen, hoeft u niet apart een aanvraag te doen voor een ontheffing om alcohol te schenken. Deze ontheffing is onderdeel van de evenementenvergunning.

Ontheffing aanvragen

Beschrijving

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf (zwak-)alcoholische dranken te verkopen. Om tijdelijk alcohol te mogen schenken/verkopen kunt u een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing kunt u krijgen voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

Voorwaarden

U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn: alcoholpromilage minder dan 15%.

Het schenken van (zwak)-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon die:

  • minimaal 21 jaar is
  • geen slecht levensgedrag heeft, bijvoorbeeld een gevangenisstraf de afgelopen 5 jaar
  • voldoende kennis en inzicht heeft in sociale hygiëne

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Openbare Ruimte Horeca

Termijn

Uw aanvraag voor een tijdelijke ontheffing 4 weken voor aanvang van het tijdelijk schenken binnen zijn (waar van toepassing als onderdeel van de evenmentvergunning)

Binnen 8 weken krijgt u de beslissing

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

U betaalt:

  • digitale aanvraag: € 16,60
  • papieren aanvraag: € 18,25

U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.