Asbest verwijderen

aanvragen

Aanpak

Als u asbest wilt verwijderen moet u dit melden via het Omgevingsloket online. Hierbij heeft u nodig:

 • een asbestinventarisatierapport, opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • een sloopveiligheidsplan

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd kunt u hierna verwijzen. Zo niet, dan heeft u aanvullend nodig:

 • foto's
 • een situatieschets
 • een bouwkundige tekening met het profiel en de maten van het te slopen gebouw. Dit mag een eenvoudige tekening zijn en hoeft niet door een architect gemaakt te zijn.

Beschrijving

Om asbest te verwijden heeft u toestemming nodig. Asbest is namelijk kankerverwekkend materiaal.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voorwaarden

 • U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.
 • U moet een asbestinventarisatierapport toevoegen aan de sloopmelding.
 • Een asbestinventarisatierapport voor particulieren is niet nodig:

  • bij het verwijderen van niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels
  • bij het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen

  Let op:
  De oppervlakte van de te verwijderen asbest mag niet meer zijn dan 35 m² per perceel. Anders moet u het door een bedrijf laten verwijderen. Hierbij geldt dat u een asbestinventarisatierapport bij de sloopmelding moet aanleveren.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

U moet minimaal 4 weken voordat u begint met slopen een melding maken. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Kosten

Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt.

De kosten voor het verwijderen van asbest betaalt u zelf.