Asbest verwijderen

aanvragen

Aanpak

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • een asbestinventarisatierapport, opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • een sloopveiligheidsplan

Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd? Dan kunt u daar naar verwijzen.

Zo niet, dan heeft u ook nog nodig:

 • foto's
 • een situatieschets
 • een bouwkundige tekening met het profiel en de maten van het te slopen gebouw. Dit mag een eenvoudige tekening zijn en hoeft niet door een architect gemaakt te zijn.

Beschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Formulieren

Voorwaarden

U moet altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen. Ook moet u een asbestinventarisatierapport toevoegen aan de sloopmelding.

Voor particulieren zijn hierop 2 uitzonderingen. Een asbestinventarisatierapport is niet nodig:

 • bij het verwijderen van niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels
 • bij het verwijderen van geschroefde hechtgebonden asbesthoudende (golf)platen

Let op: de oppervlakte van de te verwijderen vloerbedekking, vloertegels of (golf)platen mag niet meer zijn dan 35 m² per perceel. Is het meer dan 35 m²? Dan moet u het door een bedrijf laten verwijderen.

Bij bedrijfsmatig verwijderen van asbest moet u altijd een asbestinventarisatierapport aan de sloopmelding toevoegen.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

De omgevingsvergunning vraagt u ook aan via het Omgevingsloket online.

Heeft u een complexe aanvraag? Het is verstandig van tevoren met de gemeente te overleggen. Hiervoor vraagt u een vooroverleg aan bij Team Vergunnen Wabo. Meer informatie vindt u bij 'Omgevingsvergunning, vooroverleg'.

Eenvoudige vragen kunt u ook stellen bij het GemeenteLoket.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Kosten

Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de omgevingsvergunning aanvraagt. Kijk voor meer informatie over de kosten in de gewijzigde Tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten. Deze vindt u onder het kopje 'Wet- en regelgeving'. In deze tabel vindt u ook wanneer er kosten zijn voor het beoordelen van gevolgen voor de natuur.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Vond u deze informatie nuttig?