Asbest verwijderen

aanvragen

Aanpak

Voor een omgevingsvergunning heeft u nodig:

 • een asbestinventarisatierapport, opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • een sloopveiligheidsplan

 Als u geen aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen heeft ingediend, dan heeft u ook nodig:

 •  foto's
 • een situatieschets
 • een bouwkundige tekening met het profiel en de maten van het te slopen gebouw. Dit mag een eenvoudige tekening zijn en hoeft niet door een architect gemaakt te zijn.

Heeft u wel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd? Dan kunt u daar naar verwijzen.

Beschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Laat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Vraag dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie aan. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden.

Formulieren

Voorwaarden

Een sloopmelding is verplicht voor particulieren die:

 • niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels willen verwijderen
 • geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen willen verwijderen. De oppervlakte van de platen is maximaal 35 vierkante meter.

In alle andere gevallen van asbestverwijdering is een omgevingsvergunning verplicht.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

De omgevingsvergunning vraagt u ook aan via het Omgevingsloket online.

Heeft u een complexe aanvraag? Het is verstandig van tevoren met de gemeente te overleggen. Hiervoor vraagt u een vooroverleg aan bij Team Vergunnen Wabo. Meer informatie vindt u bij 'Omgevingsvergunning, vooroverleg'.

Eenvoudige vragen kunt u ook stellen bij het GemeenteLoket.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Vergunnen Wabo

Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Kosten

Voor een sloopmelding betaalt u geen kosten.

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u de omgevingsvergunning vergunning aanvraagt. Kijk voor meer informatie in de legesverordening fysieke diensten onder 'Wetgeving'.

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Vond u deze informatie nuttig?