Asverstrooiing, ontheffing

Beschrijving

De as van de overledene moet minimaal 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen of u de as mee naar huis neemt, verstrooid of laat bijzetten in een graf of urnenmuur. As mag u niet verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen

In uitzonderlijke gevallen kunt u hier een ontheffing voor krijgen.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Begraafplaats Tongerseweg

Bezoekers adres
Tongerseweg 292
6215 AC Maastricht

Termijn

De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.

Kosten

  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg in bijzijn van familie € 185,00
  • op het strooiveld van begraafplaats de Tongerseweg zonder familie € 95,00
  • op een bestaand particulier graf in bijzijn van familie € 175,00

Op zaterdagen zijn de kosten 50% hoger.

Wetgeving

Landelijke wetten