Belastingen, kwijtschelding

aanvragen

Aanpak

Als u een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor een kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. U kunt kwijtschelding online aanvragen met DigiD via uw persoonlijke pagina op de website van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De BsGW bekijkt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van uw:

  • uw inkomsten
  • uw uitgaven
  • uw bezittingen

 Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt ook een betalingsregeling aanvragen.

Contact

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20