Belastingen, kwijtschelding

aanvragen

Aanpak

U vraagt de kwijtschelding aan via een formulier. Vraag het formulier telefonisch aan bij de BsGW of bestel het formulier via uw persoonlijke pagina op de BsGW-website. Om in te loggen op uw persoonlijke pagina heeft u DigiD nodig.

Beschrijving

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet te betalen.

U vraagt een kwijtschelding aan bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). De BsGW houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de BsGW.

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Bel de BsGW.

BsGW

Post adres
Kerkeveldlaan 2
6042 JX Roermond
Tel: 088 842 04 20
Vond u deze informatie nuttig?