Bestemmingsplan, wijzigen

aanvragen

Aanpak

Als u een bestemmingsplan wilt wijzigen moet u dit schriftelijk indienen. Hierbij heeft u nodig:

 • een aanvraag voor een omgevingsvergunning, als die nodig is
 • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving
 • Soms is het nodig dat een exploitatieplan wordt opgesteld. In dat geval worden de exploitatiekosten per bouwplan berekend.

Vraag eerst een vooroverleg aan. Hierbij heeft u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden (schaal minimaal 1:1000)
 • plattegronden van alle verdiepingen (schaal minimaal 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
 • moet uw plan voorgelegd worden aan de welstands- of monumentencommissie? Dan is ook nodig: gevelaanzichten, principe-detailleringen foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
 • gaat het om een monument of MPE (Maastricht Planologisch Erfgoed)? Dan kan het nodig zijn dat u een bouwhistorische verklaring moet aanleveren

Beschrijving

Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. Wij kunnen besluiten om een bestemmingsplan te wijzigen. Passen u plannen niet in het bestemmingsplan dan kunt u:

 • een wijzigen vragen van het bestemmingsplan
 • Als in het bestemmingsplan niet staat aangegeven dat u iets mag wijzigen, verbouwen of aanbouwen dan moet u een bouwinitiatief indienen. De afdeling Stedebouw kijkt of de gemeente mee wil werken aan uw plan. 

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek nemen wij een besluit. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u

 • Bij de reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
 • Bij de uitgebreide procedure kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

 

Tegen een afwijzing van een bouwinitiatief/principeverzoek kunt u geen bezwaar indienen.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de procedure die nodig is. Hou rekening met bijkomende kosten zoals publicatiekosten. Meer informatie over de kosten vind u in de tarieventabel legesverordening fysieke diensten.