Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

aanvragen

Aanpak

Er zijn twee soorten uittreksels die kunnen dienen als bewijs van in leven zijn:

Voor gebruik in Nederland 
een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt dit bewijs van in leven zijn online aanvragen (met DigiD)

Voor gebruik in het buitenland
een uittreksel uit de Basisregistratie Burgerlijke Stand
Internationaal wordt dit ook wel het attestatie de vita genoemd. Dit uittreksel is in meerdere talen en kunt u alleen persoonlijk bij het GemeenteLoket aanvragen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Wat hebt u nodig voor de aanvraag?

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft.

Beschrijving

Een uitkeringsinstantie of het pensioenfonds kan u vragen om een bewijs van in leven zijn. Dat kan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn of uit de Basisregistratie Burgerlijke Stand.

Formulieren

Voorwaarden

Zowel het uittreksel uit de Basisregistratie Personen als het uittreksel uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  

Termijn

U ontvangt uw bewijs van in leven zijn direct bij de aanvraag

Kosten

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 13,40.
  • Een uittreksel uit de burgerlijke stand (attestatie de vita) kost € 13,40.

De kosten voor een uittreksel betaalt u bij de aanvraag. Het uittreksel is gratis als u dit nodig heeft voor uw pensioenfonds. Neem hiervoor de brief mee waarin het pensioenfonds u hierom vraagt.

Overig

Verwijzingen