Bezwaarschrift indienen

Aanpak

U kunt online bezwaar indienen tegen een gemeentelijke besluit. Onder beschrijving vindt u het online formulier wat u nodig heeft voor uw bezwaar. Vul het formulier volledig in en upload eventuele bijlagen.

Wilt u liever schriftelijk bezwaar indienen omdat u geen DigiD heeft omdat u niet het juiste formulier vind? Dien uw bezwaarschrift dan in per post. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • uw e-mail adres en/of telefoonnummer
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt of een kopie van de beslissing of publicatie
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • een schriftelijke machtiging indien van toepassing

Parkeerbon
Om bezwaar te maken tegen een parkeerbon geldt een andere procedure. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Parkeerbon'.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
Bent u het niet eens met een besluit van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen. U kunt zowel schriftelijk als digitaal een bezwaar indienen. Meer informatie op www.socialezaken-mh.nl/bezwaar

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift? Stuur dan een e-mail naar infobjz@maastricht.nl.

Beschrijving

Wij kunnen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met een ontheffing die uw buurman heeft gekregen. Of omdat uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen. Nadat wij het 

Nadat wij het besluit bekendmaken, heeft u 6 weken tijd om uw bezwaarschrift bij ons in te dienen. U krijgt hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak wordt u ook uitgenodigd voor een hoorzitting om uw bezwaarschrift mondeling te komen toelichten. Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing geldig. Wilt u deze opschorten, dan moet u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening bij de voorzienigenrechter van de rechtbank. 

Uw bezwaarschrift moet u indienen in het Nederlands. U bent zelf verantwoordelijk voor een eventuele vertaling.

Voorwaarden

U kunt iemand machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

Na bekendmaking heeft u 6 weken tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Wij behandelen uw bezwaar nadat de 6 weken zijn verstreken. Dan hebben wij vervolgens 6 weken tijd om een beslissing te nemen. Wij kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen, bijvoorbeeld als er een commissie naar moet kijken.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten