Bibob, toets

Beschrijving

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) geeft bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen waarmee ze zaken doen, te controleren. Het doel van de wet Bibob is het voorkomen van misbruik van vergunningen, subsidies en vastgoedovereenkomsten. In het kader van de wet Bibob kunnen we onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of organisatie. Zo voorkomen we dat we ongewild criminele activiteiten faciliteren en beschermen we tegelijkertijd de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers.

Bibob-Quickscan of uitgebreid Bibob-onderzoek
Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat de inzet van het Bibob-instrumentarium niet ten koste gaat van investeringen in de stad, het verminderen van regeldruk en het faciliteren van ondernemers en andere partners. Daarom is ervoor gekozen om de Bibob-toetsing in eerste instantie te laten plaatsvinden via een Bibob-quickscan. Dit betekent dat de aanvrager van een vergunning, subsidie of vastgoedtransactie inzicht moet geven in de financiering.

U kunt bijvoorbeeld met een Bibob-quickscan te maken krijgen bij het aanvragen van een:

Aan de hand van de Bibob-quickscan bepalen we vervolgens of een uitgebreid Bibob-onderzoek nodig is.