Bijdrage in de kosten van kinderen

Aanpak

U kunt de vergoeding voor schoolkosten online aanvragen met DigiD. Onder beschrijving kunt u kiezen voor het juiste aanvraagformulier. Tijdens uw aanvraag moet u bewijsstukken uploaden. Deze worden dan meegestuurd met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde stukken zijn aangeleverd.

Lukt het u niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD dan kunt u ook schriftelijk een aanvraag indienen. Download het formulier op de website www.socialezaken-mh.nl. Of haal het formulier op bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Beschrijving

Als u een minimuminkomen heeft kunt u een vergoeding krijgen de schoolkosten van uw kinderen. U krijgt maximaal € 50 per kind per kalenderjaar als uw kind naar de basisschool gaat. U krijgt maximaal € 220 per kind per kalenderjaar als uw kind jonger is dan 18 jaar en naar het voortgezet onderwijs gaat.

Voorwaarden

  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven in de gemeente Maastricht
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering

Meer informatie vindt u op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902