Bijdrage sociale en culturele activiteiten

Aanpak

U kunt de bijdrage voor sociale en culturele activiteiten online aanvragen met DigiD. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt en het scheelt u invulwerk, omdat uw gegevens automatisch worden ingevuld. Ga naar ‘Beschrijving’ en kies het juiste aanvraagformulier.

Soms moet u een bewijs van uw inkomen inleveren. Dat kunt u digitaal meesturen met uw aanvraag. Wij behandelen uw aanvraag pas als alle gevraagde bewijsstukken zijn ingeleverd.

Lukt het niet om online aan te vragen of heeft u geen DigiD?
Dan kunt u de bijdrage schriftelijk aanvragen. Het formulier voor een schriftelijke aanvraag vindt u op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, onderaan de pagina bij Formulieren / Links.

U kunt het ook ophalen bij de balie van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland, Randwycksingel 22 in Maastricht.

Beschrijving

Heeft u een minimuminkomen en wilt u graag meedoen in de samenleving? Dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen: de Bijdrage sociale en culturele activiteiten (voorheen Declaratieregeling 1). Denk bijvoorbeeld aan de kosten van lidmaatschap van een vereniging of het abonnement voor telefoon, internet, tv of krant.

De maximale vergoeding voor de aanvrager is € 100,- per jaar plus € 50,- voor ieder ander gezinslid (inwonende partner en eigen kinderen of stiefkinderen jonger dan 18 jaar).

Voorwaarden

  • U woont in Maastricht.
  • U staat minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven bij de gemeente Maastricht.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen (en dat van uw partner) is niet hoger dan bijstandsniveau + 10%.
  • U volgt geen studie die valt onder de wet Studiefinanciering.

Contact

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902