Bijstand, korting op

Let op

U mag alleen een bijstandsuitkering aanvragen als u de Nederlandse taal goed kunt begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Deze taaleis geldt ook voor mensen die al een bijstanduitkering krijgen.

Beschrijving

Als er iets verandert in u persoonlijke situatie moet u dit verplicht doorgeven aan uw contactpersoon bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Doet u dit niet of houdt u zich niet aan de andere geldende voorwaarden dan kunnen wij uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen. U kunt ook eerst een waarschuwing of een boete krijgen. Wij houden altijd rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Voorwaarden

  • u houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing.
  • u geeft alle wijzigingen in uw situatie door aan de gemeente.
  • u bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  • u gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld.
  • u kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
  • u gaat niet langer dan toegestaan op vakantie
  • u heeft nooit fraude gepleegd tot een van €10.000,-.
  • u staat ingeschreven bij UWV Werkbedrijf.
  • u levert uw periodieke verklaring, statusformulier of wijzigingsformulier op tijd in

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.