Bijstand, uitkeringsfraude

Let op

Sinds 2013 heeft Sociale Zaken meer mogelijkheden om te controleren of iemand terecht een uitkering ontvangt. Zo kan Sociale Zaken meer gegevens opvragen en inzien, omdat digitale bestanden worden gekoppeld. Verder zal de gemeente Maastricht intensiever gaan samenwerken met Belgische en Duitse overheidsinstanties in het grensgebied.

Aanpak

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. Wij controleren actief of iemand recht heeft op een uitkering. Als u denkt dat iemand fraudeert kunt u dat telefonisch, schriftelijk of persoonlijk melden bij de afdeling Sociale Recherche bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. U geeft door:

 • waar de fraude is gepleegd (adressen)
 • op welke werktijden dit gebeurde
 • hoeveel geld ermee is verdiend (inkomsten)
 • met wie de verdachte samenwoont
 • eventuele gegevens over een auto

U kunt ook anoniem een melding hiervan maken via www.meldmisdaad.nl of telefonisch via 0800 - 7000.

Beschrijving

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, starten wij een fraudeonderzoek. Als uit onderzoek blijkt dat u fraudeert moet u het geld dat teveel aan u is uitgekeerd, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die even hoog is als het bedrag dat moet worden terugbetaald. De boete wordt nog hoger als u binnen 5 jaar opnieuw gefraudeerd.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • het niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen. Bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • het niet doorgeven dat u gevangen zit
 • het niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling is verandert. Of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating)
 • een vals adres opgeven

Wat kunt u verwachten bij een fraudeonderzoek?

 • wij verzamelen informatie en nodigen u uit voor een gesprek.
 • wij komen bij u op huisbezoek
 • wij starten een onderzoek en bekijken onder andere op uw adres of de informatie klopt
 • als wij denken dat u geruimere tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft ontvangen? Dan voeren wij een strafrechtelijk onderzoek.

Voorwaarden

 • iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties
 • fraude mag u ook anoniem melden

Contact

Meld Misdaad Anoniem

Sociale Recherche

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6202 TC Maastricht
Tel: (043) 350 48 03

Termijn

U kunt fraude altijd melden. Ook als het gaat om fraude uit het verleden. Het is dan wel moeilijker om te bewijzen dat fraude is gepleegd. Toch kunnen wij ook een boete opleggen, ook als iemand intussen geen uitkering meer ontvangt.