Bijstandsuitkering

aanvragen

Let op

Vraagt u na 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aan? Dan moet u de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Had u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering? Dan geldt deze taaleis voor u vanaf 1 juli 2016.

Aanpak

U vraagt de bijstand aan bij UWV. Dit doet u via de website Werk.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. U vraagt een DigiD aan op www.digid.nl. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft. Als u bijstand aanvraagt, wordt u als werkzoekende ingeschreven bij UWV. UWV kijkt of er werk voor u is. Wanneer u niet meteen aan de slag kunt, stuurt UWV uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Beschrijving

Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot een minimum. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld) onder de bijstandsgrens liggen.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u een sollicitatieplicht (tot de AOW-leeftijd). U moet dus zo snel mogelijk weer werk proberen te vinden. Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan u hierbij helpen. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. Misschien moet u een opleiding volgen of een tijd vrijwilligerswerk doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bent u een alleenstaande ouder? De gemeente houdt er rekening mee dat u het werk moet combineren met de zorg voor uw kinderen. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over kinderopvang.

Voorwaarden

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Is de waarde van uw vermogen meer dan €6.020,-? Dan krijgt u geen uitkering. Bent u alleenstaand? U mag maximaal €6.020,- aan vermogen hebben. Heeft u een eigen huis? Dan mag er niet meer dan € 50.800 eigen vermogen in het huis zitten.

Als er iets verandert, moet u dat melden. Bijvoorbeeld:

 • u bent tijdelijk niet op uw woonadres (bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of in een ziekenhuis ligt)
 • u krijgt inkomsten anders dan uw uitkering
 • u heeft vermogen of inkomsten in het buitenland
 • u bent ziek
 • u gaat verhuizen
 • u gaat samenwonen

Contact

U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Daarna moet u zich binnen 2 werkdagen melden bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Bezoekers adres
Randwycksingel 22
6229 EE Maastricht
Post adres
6202 TC Maastricht
Postbus 4902

Termijn

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft na ontvangst van uw aanvraag, 8 weken de tijd om een besluit te nemen. U ontvangt hierover een brief. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

Wetgeving

Landelijke wetten