Bodemkwaliteitsrapportage

Aanpak

Zo vraagt u informatie over de bodem van een adres of stuk grond aan:

  • Stuur een e-mail naar msbodem1@maastricht.nl.
  • Vermeld daarin:
    • 'Verzoek bodeminformatie conform de BodemKwaliteitsRapportage' als onderwerp
    • uw naam
    • het adres of de perceelgegevens waarvan u informatie opvraagt

U ontvangt geen BodemKwaliteitsrapportage, maar wel dezelfde informatie als normaal gesproken in een BodemKwaliteitsrapportage staat.

Beschrijving

U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de kwaliteit van de bodem. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld een huis wilt kopen of laten taxeren.

Niet van alle adressen en percelen zijn bodemgegevens bekend. Maar dit betekent niet dat de grond schoon is. Vooral in het centrum van Maastricht, de Beatrixhaven, Belvédère en de voormalige overloopgebieden van de Maas en Jeker moet u rekening houden met bodemverontreiniging.

Contact

Heeft u vragen? Stuurt dan een e-mail naar msbodem1@maastricht.nl.

Kosten

Het aanvragen van een bodemkwaliteitsrapportage is (vooralsnog) gratis.

Vond u deze informatie nuttig?