Bodemonderzoek

aanvragen

Aanpak

Wat u nodig heeft voor de aanvraag van een bodemonderzoek, hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven. Kijk daarvoor op de website van Omgevingsloket online.

Beschrijving

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

  • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie (niet voor particulieren).
  • Het bestemmingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen.

De gemeente raadt u aan om eerst advies in te winnen en afspraken te maken met de gemeente, voordat u een onderzoek laat uitvoeren.

Voorwaarden

U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen.

Contact

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen.

Ga hiervoor naar het GemeenteLoket. Het is mogelijk een afspraak te maken.

Dit kan met DigiD. U kunt dan via Mijn GemeenteLoket uw afspraak bekijken en veranderen. Nadat u bent ingelogd via DigiD, ziet u eerst een scherm met uw naam en telefoonnummer. Daarna ziet u een kalender. Hierop kunt u een datum kiezen om een afspraak te maken.

U kunt ook een afspraak maken zonder DigiD. Dan kunt u uw afspraak niet volgen of later wijzigen.

Zonder afspraak langskomen kan ook. Dit kan tijdens de openingstijden.

Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.