Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

afspraak maken

Beschrijving

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet dit vooraf bij ons melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen.

De inspecteur controleert of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

Voorwaarden

Lees uw omgevingsvergunning goed na. Hierin vindt u de voorschriften en de eventueel na te leveren gegevens. Moet u gegevens naleveren? Bijvoorbeeld constructieve tekeningen of berekeningen? Doe dit minimaal 3 weken voor uitvoering.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Team Handhaven Wabo

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6212 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043 (vanuit het buitenland +31 43 350 40 40)