Bouw en verbouw, handhaving

melden

Aanpak

Controleer eerst via het Omgevingsloket Online of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden. Zo voorkomt u dat u onnodig een melding doorgeeft.

Uw melding kunt u doorgeven via de Maastricht meldt app of online via het meldingsformulier. Bij beide kiest u voor de optie 'Oppercategorie voor (ver)bouwen/slopen

Beschrijving

Voor de bouw of verbouw van panden en woningen gelden regels. De gemeente controleert regelmatig of inwoners, bedrijven en instellingen hieraan houden. Als u het vermoeden heeft dat men zich niet houdt aan deze regels kunt u dit melden.

Contact

Team Handhaven Wabo

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6212 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14043 (vanuit het buitenland +31 43 350 40 40)

Overig

Verwijzingen