Bouw en verbouw, welstands- en monumentenadvies

aanvragen

Aanpak

U kunt een welstands- en monumentenadvies aanvragen via een ingevuld aanvraagformulier.

Vraag vooraf een vooroverleg aan. Hierbij heeft u nodig:

  • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden (schaal minimaal 1:1000)
  • plattegronden van alle verdiepingen waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie aangeeft per ruimte (schaal min 1:1000)
  • moet uw plan voorgelegd worden aan de welstands- of monumentencommissie? Dan is ook nodig: gevelaanzichten, principe-detailleringen foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
  • gaat het om een rijksmonument of gemeentelijk monument? Dan moet u misschien een bouwhistorisch onderzoek of gebrekenonderzoek laten doen.

Via het omgevingsloket kunt u checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Beschrijving

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstands- en monumenteneisen. Deze eisen staat in de welstandsnota beschreven. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt u aanvraag hierop getoetst door de welstands- en monumentencommissie. zij schrijven vervolgens een welstands- en monumentenadvies. U kunt uw bouwplannen ook vooraf laten toetsen door de commissie via een aanvraag bouwinitiatief.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • U heeft geen aanvraag nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt wel voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken.
  • Het bouwplan tast de monumentale waarden niet aan.

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen een advies van de welstands- en monumentencommissie.

Kosten

De kosten van het advies van de welstands- en monumentencommissie zijn afhankelijk van uw totale bouwkosten.