Bouwgrond, uitgifte

Beschrijving

Wij geven regelmatig bouwgrond uit aan particulieren die een woning willen bouwen. Deze percelen worden meestal verdeelt via loting. Via 1Maastricht worden de percelen gepubliceerd die wij verloten.

Voorwaarden

U bouwplan moeten wij eerst goedkeuren. Het moet voldoen aan de eisen en voorwaarden van het bestemmingsplan. Uw bouwplan moet ook voldoen aan alle andere van toepassing zijnde bouwregelgeving.

Contact

De gemeente Maastricht maakt bekend in het huis-aan-huisblad '1Maastricht' dat er kavels beschikbaar zijn. Daarin staat ook hoe u zich in moet schrijven.

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Bezwaar en beroep

Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

Kosten

Het inschrijven als geïnteresseerde is gratis.