Brandbeheersing, aanvalsplan

Aanpak

Beschrijving

Bent u eigenaar van een groot bedrijf of een grote organisatie dan moet u door de brandweer een aanvalsplan laten opstellen. Hierin wordt onder andere de inrichting van het bedrijf plus de plaats van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren en de bluswatervoorziening beschreven. Zo kan de brandweer makkelijker hulp verlenen bij branden en andere calamiteiten.

Voorwaarden

De brandweer heeft nodig:

  • een zelf opgesteld bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan waarin is opgenomen wat uw bedrijf zelf moet doen.
  • een ontruimingsplan opgesteld volgens de regels van en goedgekeurd door de brandweer
  • een bereikbaarheidskaart gemaakt door de brandweer waarvoor uw bedrijf informatie moet verstrekken
  • een rampbestrijdingsplan dat u samen met de brandweer opstelt als de kans op brand in uw bedrijf heel groot is

Contact

U moet contact opnemen met de brandweer.

Brandweer Zuid-Limburg

Bezoekers adres
Holstraat 35
6269 AW Margraten
Post adres
6269 ZG Margraten
Postbus 35
Tel: 088 45 07 450
Fax: 088 45 07 451

Kosten

Het advies is gratis. De brandweer rekent wel een bedrag voor het opstellen van het plan. Dit gaat op uurbasis.

Wetgeving

Landelijke wetten