Burgerinitiatief

aanvragen

Aanpak

Om toestemming te vragen voor uw initiatief, geeft u door:

 • welk doel u wilt bereiken
 • wat er wel of niet moet worden gedaan om dat doel te bereiken
 • wat het ongeveer gaat kosten

 

 • achternaam, voornamen, adres, geboortedatum en handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger
 • een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen

Vul de volgende formulieren volledig in:

 • verzoek Burgerinitiatief
 • ondersteuningsverklaring Burgerinitiatiefvoorstel

Beschrijving

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een mooi pand de monumentenstatus geven

Voor een gemeentebreed voorstel geldt dat minstens 300 mensen het burgerinitiatiefvoorstel moeten ondersteunen. Deze mensen zijn kiesgerechtigd.

Gaat het om een buurtgericht voorstel, dan moeten 100 mensen het ondersteunen. Zij moeten wel wonen in de buurt waar het voorstel over gaat.

De ondersteuners zetten hun handtekening op een lijst. Op de lijst staan ook hun namen, adressen en geboortedata. Bovenaan iedere handtekeningenlijst staat het burgerinitiatiefvoorstel genoemd. Zo weten de mensen waarvoor ze tekenen.

Formulieren

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan het burgerinitiatief moet voldoen, zijn onder andere:

 • Meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang).
 • De gemeenteraad heeft de laatste 2 jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffie na of uw onderwerp in die periode al besproken is. 
 • Het onderwerp moet serieus en concreet zijn. 
 • De gemeenteraad heeft het recht over het onderwerp te beslissen (bevoegdheid).
 • Het voorstel kan niet gaan over klachten of bezwaren.
 • Het mag geen nadeel of schade opleveren voor bewoners.

Contact

Neem voordat u uw voorstel doet, contact op met de raadsgriffie. Zij helpen u graag met de voorbereiding en kijken of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet.

Uiteindelijk stuurt u het burgerinitiatief per post naar de burgemeester van Maastricht. Hij is de voorzitter van de gemeenteraad.

Gemeentebestuur

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 043 350 40 00
Fax: 043 350 41 41

Raadsgriffie

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Vond u deze informatie nuttig?