Campagne voeren voor verkiezingen

Aanpak

Voor het voeren van campagne bij verkiezingen worden er geen legeskosten of precariokosten in rekening gebracht voor de politieke partijen. Kosten die de partijen maken voor materialen, drukwerk, stroom, inzet van derden e.d. die zijn uiteraard voor rekening van de partij.

Hieronder vindt u informatie over de verschillende campagnemiddelen en de regels of voorwaarden die hierbij gelden of van toepassing zijn. Voor alle middelen en acties geldt dat ze zijn toegestaan tot uiterlijk de dag voor de verkiezingen. 

Reclameborden

Van alle beschikbare en gewaarmerkte locaties voor reclameborden (ook wel driehoeksborden genoemd) worden er 300 gereserveerd voor verkiezingen. Partijen kunnen een vergunning aanvragen vanaf ca 1 maand voor de verkiezingen. De vergunningstermijn loopt van 6 tot en met 19 maart voor de Provinciale verkiezingen en de verkiezingen van het Waterschap. En van 9 tot en met 22 mei voor de Europese verkiezingen. Alleen in die periode mag u de borden voor verkiezingen plaatsen. Meer informatie over regels die gelden bij het plaatsen van driekhoeksborden bij verkiezingen vindt u in het document 'Reclameborden plaatsen bij verkiezingen'. 

Vrije plakplaatsen

Er zijn 14 vrije plakplaatsen in Maastricht. Deze zijn bestemd voor niet-commerciële affiches of aankondigingen. Dus ook affiches van politieke partijen bij verkiezingen kunt u plakken op de vrije plakplaatsen.

Overzicht vrije plakplaatsen

 1. Coxstraat (lage wand)
 2. Malpertuisplein/Cantecleerstraat
 3. Tongersestraat 2x
 4. Volksplein/Annalaan
 5. Rutensingel/Annalaan
 6. Statenstraat (wand)
 7. Leliestraat/Platielstraat
 8. Brandenburgerplein
 9. Brandenburgerplein 13A
 10. Planetenhof/Herculeshof
 11. Catharinastraat 2x
 12. Minckeleerstraat

Er mogen geen borden of affiches/posters geplakt worden in een straal van minstens 100 meter rondom de stembureaus.

Vrij afficheren

U mag vrij afficheren uitsluitend buiten het beschermd stadsgezicht. Dit is grofweg het gebied buiten de singels inclusief de Stationsstraat en stationslocatie, de Kennedybrug, de Heugemerweg en de Nooderbrug. Vrij afficheren betekent:

 • inpandig achter ramen
 • uitsluitend op eigen terrein, bijvoorbeeld de voortuin

Vrij afficheren is niet toegestaan binnen het beschermde stadsgezicht. Dat is grofweg binnen de singels. Vragen hierover behandelen wij als maatwerk. Een verzoek wordt daarom niet automatisch gehonoreerd. Bij de afweging staat de veiligheid, doelmatigheid en redelijke eisen van de welstand centraal.  U vraag kunt u stellen via openbareruimte@maastricht.nl of telefonisch via 14 043.

Geluidswagen

Voor het gebruik van een geluidswagen is een ontheffing vereist conform het gestelde in de geluidshinderverordening. Een ontheffing moet tenminste 4 weken voor aanvang van het gebruik aangevraagd te worden. Dit kunt u doen op de pagina 'geluidswagen gebruiken'.

Folders, flyers en samples uitdelen en ledenwerfacties

Om folders, flyers en samples (papieren drukwerk, monsters, bloemen, pennen e.d.) ambulant op straat uit te delen of voor het houden van een ledenwervingsactie, heeft u geen vergunning nodig. U mag campagnematerialen uitdelen tot uiterlijk 1 dag voor de verkiezingen. De volgende regels zijn van toepassing:

 • De actie mag geen hinder veroorzaken bij ondernemers en het publiek.
 • U bent verlicht om ervoor te zorgen dat er door uw actie geen vervuiling ontstaat onder andere in de vorm van zwerfvuil.
 • Eventuele kosten van reiniging als gevolg van uw activiteiten worden bij u in rekening gebracht.
 • U bent verplicht om direct en stipt alle aanwijzigingen op te volgen van de Regiopolitie Limburg-Zuid, burgemeester, wethouders en aangewezen ambtenaren in het belang van de openbare orde en veiligheid en vrije doorstroom van het verkeer. 
 • U bent ambulant. U mag geen standplaats innemen.
 • U mag uw (uitdeel)acties niet uitvoeren op locaties waar een andere vergunning is verleend. Bijvoorbeeld: terraslocaties, evenementenlocaties, standplaatsen van ambulante handel, weekmarkten etc.
 • Het uitdelen van etens- en drinkwaren is om milieu-technische niet toegestaan.

Let op! Wanneer u een tent, kraam, tafel, wagen of andere 'vaste' plaats gaat gebruiken is er sprake van een standplaats. Hierbij gelden andere regels en moet u een vergunning aanvragen. 

Standplaats

U kunt alleen een standplaats voor de verkiezingen innemen als u hiervoor een vergunning voor heeft aangevraagd. Deze vergunning is kosteloos. Standplaatsen worden alleen toegestaan op daarvoor aangewezen locaties. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de standplaats, de opbouw en afbraak ervan en het transport. Kosten voor stroomgebruik op een standplaats zijn voor rekening van de gebruiker. Kosten van materialen, kraamhuur en andere kosten van de activiteit zijn voor de organiserende partij. 

Aangewezen standplaatsen

Tijdens de verkiezingscampagneperiode zijn de volgende 10 standplaatsen beschikbaar:

 • Vrijthof-oost: 2 standplaatsen
 • Markt-west (zondag t/m vrijdag): 4 standplaatsen
 • Markt Noord (zaterdag):  4 standplaatsen
 • OLVplein zuid: 2 standplaatsen
 • Plein 1992: 2 standplaatsen

De oppervlakte van een standplaats is maximaal 15 m2. Standplaatsen zijn er op basis van beschikbaarheid en afhankelijk van de datum van aanvraag.

Handhaving

De deelnemende politieke partijen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd, maar moeten zich wel houden aan de regels en voorschriften die gelden of aan de eisen van de vergunning/ontheffing die van toepassing is. Waar dit niet gebeurd, wordt gehandhaafd en moet de overtredende partij een boete betalen en/of de kosten betalen die noodzakelijkwijs hierbij worden gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie over campagnevoeren bij verkiezingen kunt u terecht via openbareruimte@maastricht.nl. Voor alle andere informatie rondom de verkiezingen kun u contact opnemen via verkiezingen@maastricht.nl of bel 14 043.

Voorwaarden

 • U mag geen campagne voeren op de dag van de verkiezingen.
 • U mag geen poster of affiches plakken/plaatsen in een straal van minstens 100 meter rondom stembureaus.

Contact

Gemeente Maastricht - Verkiezingen

Kosten

Politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen hoeven niet te betalen voor het aanvragen van vergunningen of ontheffingen en hoeven geen precariobelasting te betalen. Kosten die de partij maakt voor materialen, stroom, drukwerk, inzet van derden e.d. zijn uiteraard voor rekening van de partij. 

Wetgeving

Landelijke wetten

Overig

Verwijzingen